Иван Апостолов

Иван Апостолов e роден на 5 юли 1944 г. в с. Крушевец, Бургаска област. Завършва полувисшия железопътен институт „Тодор Каблешков” в гр. София. Работи последователно в жп гара Бургас, вагонен завод „Червено знаме”, гара „Дружба”, като редактор на многотиражката „Строително знаме”. Когато през 1979 г. започва издаването на алманах „Море”, е включен в редакционната колегия на списанието. Първата му лирична книга „За да има море” излиза от печат през 1980 г. (изд. „Народна младеж”). Втората - „Отсам брега” се появява през 1987 г. (изд. „Георги Бакалов”). На 1 октомври 2000 г., в деня на поезията, поетът завинаги остава в обятията на морето. Посмъртно е издадена третата му книга със стихове „Отсам и отвъд” (избрано, 2001).


Публикации:


Поезия:

PANTA REI/ брой 126 март 2020

ПЛАЖОВЕ/ брой 127 април 2020

БАЛАДА ЗА ПОМОРИЕ/ брой 128 май 2020

ОТРАЖЕНИЯ/ брой 129 юни 2020


Проза:

АВТОБИОГРАФИЧЕН РАЗКАЗ ИЛИ “ИСТИНСКОТО ЛИЦЕ НА НЕБЕТО”/ брой 128 май 2020

НОСТАЛГИЧНО/ брой 129 юни 2020

РАЗСЪМВАНЕ ОТ ПТИЧИ ПОГЛЕД/ брой 131 октомври 2020


За Иван Апостолов:

ДУМИ ЗА ИВАН АПОСТОЛОВ/ автор: Стойчо Пенев/ брой 126 март 2020

ИВАН АПОСТОЛОВ - IN MEMORIAM/ автор: Георги Н. Николов/ брой 127 април 2020