Владилен Гусаров

Владилен Иванович Гусаров е роден на 28.02.1934 г. в град Иркутск. Завършва Московския държавен икономически институт през 1957 г. През 1957-1967 работи в Държавния комитет по външни икономически връзки, където се занимава с оказване на икономическа помощ на тогавашните социалистически и развиващи се страни. През 1966 г. защитава дисертация за степен кандидат на икономическите науки на тема «Икономически връзки на арабските страни със световната социалистическа система» и от 1967 г. преминава на научна работа в научноизследователски институт. От 1970 г. до сега работи в Института за Африка към Руската академия на науките. През 1995 г. защитава дисертация за степен доктор на географските науки на тема «Арабският свят: икономическо развитие през 60-90-те години и междурегионални различия». Кандидат на икономическите науки (1966), експерт в Института за Африка (1970), доктор на географските науки (1995), вицепрезидент на Международното обществено обединение «Скобелевски комитет» (1995), академик на Международната академия по информатизация към ООН (1997), академик на Международната Академия на науките за природата и обществото (1998), академик на Руската академия за естествени науки (1998), академик на Руската екологическа академия (2001). Водещ научен сътрудник в Центъра за социологически и политологически изследвания. Има държавни и обществени награди. Лауреат на европейския медал Леонардо да Винчи «За изтъкнати заслуги пред народите» (2005). Сфера на научните му интереси са: социално-икономическите и геоекологичните проблеми на афро-арабския регион. Автор на над 350 работи, публикувани в Русия, България и други страни (в края на 2006), автор и съавтор на около 30 монографии и брошури, сред които: “Тунис” (1974); “Аден” (1981); “Социално-икономическо развитие на Судан” (1983); “Трудови ресурси и социални проблеми на Тунис” (1985); “Африка: изпитания и надежди (1988); “Арабска емиграция” (1991); “Икономическа независимост на арабските страни. Предпоставки и условия за постижения” (1993); “Реколонизацията на Африка: опасност или спасение?” (1999); “Генерал М. Д. Скобелев. Легендарна слава и несбъднали се надежди” (2003). Женен, има син.


Публикации:


Електронни книги:

ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ. ЛЕГЕНДАРНА СЛАВА И НЕСБЪДНАТИ НАДЕЖДИ

ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ. ЛЕГЕНДАРНА СЛАВА И НЕСБЪДНАТИ НАДЕЖДИ – УВОД/ превод: Людмила Писарева/ брой 12 септември 2009

ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ. ЛЕГЕНДАРНА СЛАВА И НЕСБЪДНАТИ НАДЕЖДИ – ГЛАВА ПЪРВА/ превод: Людмила Писарева/ брой 13 октомври 2009

ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ. ЛЕГЕНДАРНА СЛАВА И НЕСБЪДНАТИ НАДЕЖДИ – ГЛАВА ВТОРА/ превод: Людмила Писарева/ брой 18 март 2010

ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ. ЛЕГЕНДАРНА СЛАВА И НЕСБЪДНАТИ НАДЕЖДИ - ГЛАВА ТРЕТА/ превод: Людмила Писарева/ брой 26 февруари 2011

ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ. ЛЕГЕНДАРНА СЛАВА И НЕСБЪДНАТИ НАДЕЖДИ - ГЛАВА ЧЕТВЪРТА/ превод: Людмила Писарева/ брой 26 февруари 2011

ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ. ЛЕГЕНДАРНА СЛАВА И НЕСБЪДНАТИ НАДЕЖДИ - ГЛАВА ПЕТА/ превод: Людмила Писарева / брой 31 юли 2011

ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ. ЛЕГЕНДАРНА СЛАВА И НЕСБЪДНАТИ НАДЕЖДИ - ГЛАВА ШЕСТА/ превод: Людмила Писарева/ брой 35 декември 2011