Любомир Бучков

Д-р Любомир Бучков е български литературен критик и юрист. Сътрудничи на в. „Литературен глас” и други издания. Автор на монографията „Измамата в наказателното и гражданското право” (1941) и др.


Публикации:


Критика:

„НИЕ БЕЗ МАСКА” - РАЗКАЗИ ОТ ДАМЯН КАЛФОВ/ брой 91 януари 2017

„СВЕТЪТ Е ОПАК” - РАЗКАЗИ ОТ ДАМЯН КАЛФОВ/ брой 102 януари 2018

„ЮНГФРАУ” - РАЗКАЗИ ОТ ДИМО СЯРОВ/ брой 102 януари 2018

„БАСНИ” ОТ Д. ПОДВЪРЗАЧОВ/ брой 108 юли 2018

„РУСАЛСКА ПОЛЯНА” - РАЗКАЗИ ОТ НИК. ВАС. РАКИТИН/ брой 109 септември 2018

„ДОБРУДЖАНСКИ ОБРАЗИ” ОТ П. ГОСПОДИНОВ/ брой 109 септември 2018

„ПРЕЗ ОГЪН И КРЪВ” - РОМАН ОТ ИЛИЯ МУСАКОВ/ брой 134 януари 2021

„СЕНКИ ИЗ НЕВИДЕЛИЦА”/ брой 135 февруари 2021

„ПАНАЙОТ ВОЛОВ” - ЖИВОТОПИСЕН ОПИТ ОТ СТ. ЧИЛИНГИРОВ/ брой 135 февруари 2021


Публицистика:

БИТЪТ В ПРОЗАТА НА МИХАЛАКИ ГЕОРГИЕВ/ брой 93 март 2017