„СЕНКИ ИЗ НЕВИДЕЛИЦА”

Любомир Бучков

„Сенки из невиделица” - книга на българската народна балада, съставили Божан Ангелов и Хр. Вакарелски

Българската народна песен е най-съкровената национална скъпоценност. Продукт на зряло поетично чувство, тя сочи поетическия творчески размах на народния гений.

Всестранното му опознаване ще разгърне оная мощна духовна целина, която съхрани племето ни при най-критичните исторически завои.

Министерството на народното просвещение, подтикнато от желанието да опази безценното национално съкровище, е издало сборник от народни балади под редакцията на авторитетните народоведи Божан Ангелов и Христо Вакарелски.

Народната балада със своя митологичен оттенък, разгъва чудни приказки за самодиви, русалки и змейове. От нея лъха топъл лиризъм и искри религиозният пиетет у народа.

Сочни, плътни и със завидна поетична окраска са предадени историческите балади, в които се разкрива живата спойка, която сцепява историческите фигури на народа.

Неговата възторжена признателност е излята в ненадмината стихотворна форма.

Българската народна балада е скъпа перла в народната ни култура. Систематизирана и подбрана във всичките й видове в този сборник „Сенки из невиделица”, тя го оформява като неръкотворен паметник на необикновен поетичен дух.

——————————

в. „Литературен глас”, г. 10, бр. 394, 11.05.1938 г.