Александър Дзивгов

Крум-Александър Димитров Дзивгов, български публицист, ерудит, интелектуалец, общественик, е роден на 19.04.1895 г. в София, в семейство на македонски преселници. Завършва естетика и литературна история в Париж и Гренобъл. Във Франция се сближава с Фр. Жам, Ж. Копо, Ш. Пеги и др. представители на френската литература. Владее свободно няколко чужди езика. В близки отношения е с П. К. Яворов, П. Ю. Тодоров, както и с кръга около в. „Литературен глас” и главния му редактор Д. Б. Митов. През 1914 г. редактира сборник, посветен на Пенчо Славейков. След Първата световна война става редовен сътрудник на сп. „Сила”, редактирано от Хр. Силянов и К. Списаревски, където печата статии за европейски и български писатели. Сътрудничи и на в. „Литературен глас”, в. „Ден”, сп. „Демократически преглед”, сп. „Читалищен преглед”, сп. „Листопад” и др. Познава европейската литература и поддържа връзки с писатели и учени като Балмонт, Бунин, проф. Анатолий Медведев, Шалда, Вайнгарт. Съставител и редактор на литературни сборници за Луи Леже, проф. Медведев, Петер Алтенберг, Георг Брандес и др. Сътрудничи на в. „La Bulgarie” и „La parole bulgare” с критики. Автор на много литературнокритически (представя и пише за много български и чужди писатели) и обществено-политически статии и студии, както и на „Млади и Стари. Политико-обществени наброски” (брошура, 1924). Помага на много руски емигранти у нас. Става жертва на буржоазното „правосъдие”, което се осмелява да изобличи в „Покушение срещу българското правосъдие” (1933). Осъден на 7 месеца затвор за тази брошура. Умира в затворническата болница, където е подложен на жесток режим на 09.08.1936 г. в София. Смъртта му предизвиква силен протест сред патриотичните среди в България. Публикуван е сборникът „В памет на Александър Дзивгов” - под редакцията на Д. Б. Митов (1937). В наши дни е издадена книгата на Дзивгов „Литература и общество. Избрани статии” (ИК „Изток-Запад”, 2013), съставител д-р Радка Пенчева.


Публикации:


Публицистика:

АЛОИС ИРАСЕК/ брой 70 февруари 2015

ЗА ВАСИЛ ПУНДЕВ/ брой 108 юли 2018


За Александър Дзивгов:

РЕКВИЕМ/ автор: Змей Горянин/ брой 70 февруари 2015

БУДНА СЪВЕСТ/ автор: Асен Златаров/ брой 89 ноември 2016

ПРЕДАНИЯТ СИН/ автор: Панчо Михайлов/ брой 104 март 2018

АЛЕКСАНДЪР ДЗИВГОВ/ автор: Д. Б. Митов/ брой 106 май 2018

НА АЛЕКСАНДЪР ДЗИВГОВ/ автор: Любомир Брутов/ брой 108 юли 2018

ПОМЕН ЗА РИЦАРЯ/ автор: Веселин Ханчев/ брой 122 ноември 2019