Емил Калъчев

Емил Христов Калъчев е роден на 12.08.1932 г. в град Пловдив. Начално и средно образование получава в родния си град. Упражнява различни професии - огняр и общ работник в книжна фабрика в Пловдив (1955-1956), редактор на многотиражка на Баташкия водносилов път (1956-1958), във в. „Комсомолска искра”, Пловдив (1959), във в. „Народна младеж” (1960), на многотиражка в Лъки (1961-1962), редактор на периодични издания в Смолян („Родопски устрем”), Пловдив, Карлово („Карловска трибуна”), София, завеждащ художествената редакция и главен редактор на издателство „Христо Г. Данов” (1974 - 1990). Печата от 1956 г. Автор на книгите „Свидетелство за честност” (разкази, 1962), „Носач на взрив” (повест, 1964), „Отражения” (разкази, 1966), „Дочакай деня” (роман, 1970), „Кариера” (разкази, 1976), „Прощално за времето на самотата” (роман, 1983), „Храбрите приключения на Бин и Бен” (за деца, 2003). Пиесата му „Право на име” (1968) е поставена в Пловдив, а „Случаят Личев” (1974) - в Хасково. Творбите му са превеждани на руски, полски, чешки, немски и др. езици. Член на СБП и Дружеството на писателите - Пловдив. Умира на 09.05.2013 г.


Публикации:


Електронни книги:

ДНЕВНИК / брой 81 февруари 2016


Проза:

ЗАВРЪЩАНЕ/ брой 83 април 2016

НАЙ-ДЪЛГИЯТ ПОЛЕТ НА ПОЛКОВНИКА/ брой 85 юни 2016


Критика за Емил Калъчев:

СЪВРЕМЕНЕН НОВАТОРСКИ РОМАН/ автор: Иван Д. Христов/ брой 63 юни 2014

В ТЪРСЕНЕ НА ДОБРОТО И КРАСИВОТО В ЖИВОТА/ автор: Иван Д. Христов/ брой 79 декември 2015

ЧЕСТНИ ХУДОЖЕСТВЕНИ СВИДЕТЕЛСТВА ЗА НАШЕТО СЪВРЕМИЕ/ автор: Иван Д. Христов/ брой 84 май 2016

ЧЕСТНИ СВИДЕТЕЛСТВА ЗА НАШАТА СЪВРЕМЕННОСТ/ автор: Иван Д. Христов/ брой 150 септември 2022