Добри Немиров

Добри Немиров (псевдоним на Добри Харалампиев Зарафов), български писател и общественик, е роден на 03. 02. 1882 г. в град Тутракан в бедно занаятчийско семейство. Израства в Русе, където завършва пети клас в гимназията, но е принуден да прекъсне, работи като дребен чиновник. Печата от 1902 г. в русенската периодика. През 1905 г. се премества в София. Сътрудничи на сп. „Демократически преглед”, „Из нов път”, „Българска сбирка”, „Съвременна илюстрация”, „Листопад”, „Везни” и др. През І световна война работи във военните редакции на списание „Отечество” и „Военни известия”, и като библиотекар в БКД (дн. БАН) - до 1918 г., по-късно - в Министерството на благоустройството. Член на СБП (1913) и член на управителния му съвет (1929). Автор на книгите „Разкази” (1912), „Певец. Спомени за Тасо” (1915), „Нови дни. Разкази от войната” (1916), „Разкази на редника” (1917), „Другият” (роман, 1918, 1920), „Кошмар” (повест, 1919), „Дялба” (повест, 1922), „Бедният Лука” (повест, 1923, 1928, филмирана 1979), „Дело № 9″ (роман, 1925), „Братя” (роман, 1927), „Първи бразди” (роман, 1929), „Тъмни души” (драма, 1930), „През огъня” (роман, 1931), „Човекът, който беше нищо” (повест, 1932), „Когато бях малък” (разкази, 1934, 1973, 1989), „Майко” (разкази, 1935), „Възелът” (драма, 1937), „Ангелогласният” (исторически роман, 1938, 1981), „Отвсякъде” (разкази, 1939), „И вечна да е! Из Македония” (пътеписи, 1941), „Честна дума” (драма, 1941), „По равната земя. Из Добруджа” (пътеписи, 1942), „Дунавът” (разкази, 1943), „Урок по български език” (1943), „Напред” (роман, 1945), „Избрани произведения” (1960, 1981), „Бедният Лука” (2006) и др. Автор и на пиеси за деца (1919). Председател на СБП (1937-1940). Изявява се и като живописец, скулптор и театрал. Умира на 30.09.1945 г. в София. Емил Немиров - син на писателя написва книга за баща си „Добри Немиров. Спомени от един свидетел на неговия живот” (1986).


Публикации:


Проза:

ИЗ „ПО РАВНАТА ЗЕМЯ” (1942)/ брой 62 май 2014


Публицистика:

ДУХЪТ НА БЪЛГАРИЯ/ брой 77 октомври 2015

АКО БОТЙОВ БЕШЕ ЖИВ…/ брой 87 септември 2016


Критика за Добри Немиров:

„МАЙКО!” ОТ ДОБРИ НЕМИРОВ/ автор: Васил Каратеодоров/ брой 99 октомври 2017

ДОБРИ НЕМИРОВ/ автор: Д. Б. Митов/ брой 99 октомври 2017


За Добри Немиров:

ДОБРИ НЕМИРОВ/ автор: Печо Господинов/ брой 50 април 2013

ДОБРИ НЕМИРОВ ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК И БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА/ автор: Живодар Душков/ брой 87 септември 2016