АКО БОТЙОВ БЕШЕ ЖИВ…

Добри Немиров

анкета на в. „Литературен час”

Когато сме говорили за Ботйов в тоя смисъл, все сме се опитвали да си направим виц и сме намирали, че най-възможно е Ботйов да стане голям сатрап, поради това, че самият живот водеше нататък.

Мислим, обаче, че е необходимо да си отговорим правилно на тоя въпрос, за да си остане Ботйов толкова голям в съзнанието на народа, колкото е бил всякога.

Ако изхождаме от Стамболов, на Ботйов щяхме да посочим политико-обществената кариера, но не в оня дух, който подсказват в поезията си и Стамболов, и Ботйов

Времето искаше държавни строители. Като такъв се прояви Стамболов, като такъв щеше да се прояви и Ботйов, може би в по-сложния смисъл на думата.

Нека не се забравя, че Ботйов е преди всичко социален поет, което се дължи на факта, че така е построен неговият дух като личност.

Следователно, растейки като поет, дваж повече щеше да расте и като общественик.

——————————

в. „Литературен час”, г. 7, 29 май 1935 г.