ИЗ „РУСКА ТЕРАДКА” (1971)

Иван Николов

***

Протътва гръм. Пръстта е суха.
Дървото сключва слънчев шатър.

Това не ме интересува.
Интересува ме душата!

Душа - в желязото и хляба,
която бди, която странства.

Взривявана сред полебрани,
или разкъсвана от оси -

човекът с черен хляб я храни,
по черни пътища я носи.

Но в думи, в жестове, в предмети
превъплъщава се душата…

И всеки жест и дума свети
като комета опашата.

И аз това ценя! Защото
е сол и смисъл на пейзажа…

А за гърма и за дървото
ще има кой да ви разкаже.


БОЛДИНО

На крачка от отъпкания път,
привичките, словесната забава
бди твоя Рай и твоя Страшен съд:
Болдино!

Недей го отминава!

В здрачевина, която гъсто пада,
възлез над бренни мисли и дела
по строфите на пушкинска балада -
като по седем стръмни стъпала.

И ще те вземе в свое сладко робство
преситена от ямби тишина -
там истинския знак за благородство
са пръстите в мастилени петна.

Какви гъбарски дъждове валят
и меко шушнат в меката кафява…

На крачка от привичния ти път
е Болдино.

Недей го отминава!

Там всяка зряла дума изпреварва
зрял жълъд - полетял от бистра вис.
С безтрепетно око на мъдър гарван
природата се вглежда в твоя лист.

Гърмът във небесата и гърмът
в душата ти
звучат единогласно
там, в Болдино - единствения кът
на творчеството яростно и просто.

И денем - светлина, а нощем - мрак
затваря в равни кръгове дървото…

Ще кажа пак
и ще повторя пак:
Не отминавай Болдино!
Защото…


ПЛАЧ ЗА ГРИБОЕДОВ

Мтацминда:
                стръмни стъпала
почти в небето, лази ниска
мъгла в клисурите…
                             Ела
при двата черни обелиска!

Ела - в печално осъзната
и все пак сладка тишина -
да помълчим…
                       И в тишината
да чуеш поплак на жена.

Под камъни и суха глина
тя е отдавна вече прах,
но още моли и заклина:
- Кажи, защо те надживях?

Това е болката, която
не умъртвява може би,
но тлее кърваво и свято
в трагическите ни съдби.

И не напразно, не случайно
ще си призная този грях,
че искам въздъхнеш тайно:
- Кажи, защо те наживях?


МОНОЛОГ НА СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

                                     На Найден Вълчев

Аз съм
смешното конче, което летеше след влака.
И отрязък небе,
завъртяно от речен въртоп.
Вместо майчино мляко засуках кръщелната влага
на земята -
еднакво достойна за люлка и гроб.

С кал под ноктите ида. И славя неземната ерес
на стиха,
който беше и който ще бъде докрай
сабя в ножница, мълния в облака перест
и квадратна вратичка -
затворила ада и отворила рай.

Вярвам в ясната кръв. И капризната дума владея.
Знам, че има горчило.
И в горчилото - мед.
В тази простичка мъдрост открих съкровена идея
аз, Есенин -
безделник, пророк и поет.

Приобщавах в живота си бялата роза и черната жаба
и уварди ме
широкия кокал на селски човек.
Бих наричал поеми и книги
с безсмъртното име на хляба…
Ала можеш ли
с брезов цървул да измериш епичния век?

В мойто име витае голяма рябинова есен…
Пих вълшебна вода.
И заблудите свои простих.
Но преминах
с ранимо сърце и перчем непричесан
от Рязан до Ваганково
път -
като чупен от цезура стих.

Извинете за дългата реч.
За вкуса на тъга - извинете.
Но над гроба ми пак
е слетяла звездица нощес…
Ето моят цилиндър! И хайде да храни конете
по московските улици.
С бронзов рязански овес.


МАРИНА ЦВЕТАЕВА

Капе есенна къпина,
съхне тънък брезов лист…
Аз съм кръстена Марина:
три въздишки! март и риск!

Страсти, странности, обиди
аз погребвах неведнъж -
над чужбински керемиди
плака звънък руски дъжд.

Нелюдимо и печално
по старинен обичай
ще изпия ритуално
кръгла чаша димен чай.

Бръчки, болници - това са
брънки в друга летопис:
славя Писмената маса -
мойта най-висока вис!

Миг и вечност - неизбежно
все над листа съм била:
вдявах дълго и прилежно
лъч - в ухото на игла.

Вие - с хляба, вие - с ножа!
Чукам в сити часове -
цял живот ще ви тревожа
с дяволчета - стихове.

И последната гримаса
ще ни свари някой ден:
вас - над Обедната маса
и над Писмената - мен!


МАРИНА

И сняг в прозореца, и скандинавски здрач,
и шепа съчки в чуждата камина…
Благослови изкуството, Марина,
с което се усмихваме през плач!

Изкуството е нашия палач
и нашето възмездие, Марина.

През милост божа и жестокост божа
аз знам какво отхвърли и прие…
Но там, където се нащърбва ножа
и думата е също острие.

Защото под библейските звезди,
Марина, между шепот и молитва
животът благосклонно ни следи
и с болка здравината ни изпитва.

Кога и как ли в пътя каменист
ще помълчим за сетен път, Марина…

Приведени над своята родина
с размерите на недописан лист!


АННА АХМАТОВА

Зова те чужди глас. Но той не срещна
ответния ти глас. И занемя.
А ти избра единствената, грешна,
единствено обикната земя.

Живей сега библейската си възраст
с обърнати към спомена очи.
И оня сладък царскоселки въздух
в неповторима строфа заключи.

Зад четири обикновени реда -
отблясък на куршумена вода.
Контур на бряг. И месечина бледа.
И привкус на победа и беда.

Как стине от поема във поема
на стиховете бронзовата сплав!
И как последния ти стих приема
трагичния размер на епитаф!

Печален камък с кратко име: Анна
Ахматова.
                 И руски мил покой…

Постой, почакай, мили мой,
аз също мраморна ще стана.


НИКОЛАЙ ЗАБОЛОЦКИ

Сътворен е човек за човешки дела
и дарен - като ручея - с бистро начало…
Затова не брои колко мъртви тела
се отделят от живото негово тяло!

Грян от слънце и бит от дъждовната сприя,
и беседвал с треви, и над книги скучал,
той разбира, че всяко познание крие
по една задължителна капка печал.

И така ще достигне пределна черта -
как скудее зад тази черта битието!
Но затуй пък: в душата - каква широта,
каква езерна ясност - в ума и сърцето!

Там лети и отлита на жерави клина,
зрее бъдещо вино в прозрачния грозд.
Ще премине през огън суровата глина
и на флейта ще стане орловата кост.

Там скворците си бъбрят - незнайно какво.
Там помахва с крило безразличното време.
Там от семето никне трилистно дърво
и повторно умира, затворено в семе.

Гасне бисерен дъжд. И от камъни голи
древни гущери зрат с неподвижен гледец.
Водопадите тътнат и спрягат глаголи,
като мъничък Хамлет ридае щурец.

И минава човекът - по път и без път, -
по растежа на цветето ръста си мери…
И послушните думи над него кръжат -
сякаш летни светулки му светят с фенери!


ПОСЛЕСЛОВ

Мойте руски поети!
                                Ръбати -
с ръб на сабя, на сърп и коса…
Работяги. Фантасти. Солдати.
Пръст - на спусък, очи - в небеса.

По традиция - руска и свята,
те вбелязват в годините знак.
И билинно звънят небесата:
Блок. Ахматова. Пастернак.

В дълъг труд - от сеитба до жетва -
дълг един ги крепи: непокой!
Гласове от молитва и клетва:
Заболоцки. Светлов. Луговской.

Удивлявам се. И ги питам:
Колко труд ми остава до вас?
А какво е зад рима и ритъм:
свобода? прометеевска страст?

Как се ходи в трънлива пътека
с извисена до облак глава?
Как се вае от глина човека
само с прости слова-сечива?

И Светлов ще ми каже накрая,
скрил насмешка в очите си пак:
Въпросителната - това е
състарен удивителен знак!