В РОДНИЯ КРАЙ НА ЕСЕНИН

Владимир Фирсов

превод: Пенчо Симов

Все още виждаме пътеки,
от стъпките ти чули звук,
забрадка майчина за всеки
брезите още сплитат тук.

Гласът на свежата морава,
на гълъба в леса зелен
към роден дом те призовава -
щастлив или пък просълзен.

Какъвто и да си, така е -
ще срещнеш ласка и привет.
По здрача рибата играе
и бръмбари жужат безчет.

Коне изцвилват - потърси ни, -
по залез скрити в розов прах,
и чезне сред мъглите сини
гласецът на жребчето плах.

Теб чакат всички,
не приели,
че има петдесет лета
откак, след стъпките ти спрели,
света затворил е врата.

Сбра синевата, възкреси я!
И в буря сякаш скри се ти…
След тебе
по лицето на Русия
несъхнеща сълза блести.

——————————

НА РОДИНЕ ЕСЕНИНА

Еще не поросли тропинки,
Что слышали твои шаги.
И материнскою косынкой
Еще пестрят березняки.

И говор леса, говор дола,
И говор горлинок в лесах
Зовут тебя к родному дому,
Счастливого или в слезах.

Им все равно, каким бы ни был -
Найдут и ласку и привет.
По вечерам играет рыба
И бабочки летят на свет.

И розовеющие кони
В закатном отсвете храпят.
И в голубых туманах тонет
Пугливый голос жеребят.

Все ждет тебя.
Все ждет, не веря,
Что за тобой уж столько лет
Как наглухо закрыты двери
На этот самый белый свет.

Ты нам оставил столько сини!
А сам ушел, как под грозой,
Оставшись
На лице России
Невысыхающей слезой.