Димитър Танев

Димитър Христов Танев е роден на 07.10.1934 г. в гр. София. Завършил е българска филология в СУ „Св. Климент Охридски”. Работил е като гимназиален учител, редактор в Радио София, последователно като редактор, зав. отдел „Критика” и отговорен секретар на в-к „Пулс”, след това – отговорен секретар, зам.-главен редактор, а понастоящем главен редактор на сп. „Пламък”. Паралелно с това – три години като съветник (помощник) на Председателя на Комитета за култура (1987-1989). Автор на предговори към книги, на множество литературнокритически, литературно-исторически и публицистични статии, на рецензии и отзиви в литературния и периодичния печат, някои от тях превеждани на руски, сръбски, чешки, италиански, немски. Издал е книгите: „Дълг и време” (1973), „Срещи с младата проза” (1976), „Поглед върху антифашистката проза” (1981), „В литературния делник” (1982), „Откровения” (1984), „Отгласи” (1985), „Попътна критика” (1987), „Траектория на духа” (1995), „Другият „Вазов” (2000), „Отрязък от пътя” (2004). Под печат е книга с избрано („Минало и сегашно”).
Съставителства:
1. „П. К. Яворов – „Стихове. Из „Хайдушки копнения” (1996).
2. „Сто години любов”. Българска женска любовна лирика. Антология (2000).
В съавторство:
1. Литература за VІІІ клас. Анализи. Портрети. (Съвместно с Дим. Кирков). Изд. „Просвета”, 2001 г.
2. „Уверени в часовете по литература. В помощ на учениците от ХІ клас. В помощ на кандидат-студенти и зрелостници.” (Съвместно с Нина Пантелеева). Изд. „Анубис”, 2004 г.
Член на СБП и СБЖ. Живял в София. Умира на 25.12.2012 г.


Публикации:


Публицистика:

ЗА ЕЗИКА, ГОВОРЕНЕТО И ПИСАНЕТО/ брой 18 март 2010

КАК НИ ЛИПСВА РУСКАТА КНИГА/ брой 20 май 2010


Критика:

С ТРУД И ПРЕКЛОНЕНИЕ ПРЕД ВАПЦАРОВ/ брой 19 април 2010

НАТРУПАНИ МЪЛЧАНИЯ И ИЗБУХНАЛИ ДУМИ/ брой 26 февруари 2011

СЯКАШ ВЕЧЕ СИ КНИГА - И САМ СЕ ЧЕТЕШ/ брой 39 април 2012

“ПРОВИНЦИАЛИЗИРАНИЯТ” ОБРАЗ НА ОБЩИЯ НИ ДЕЛНИК/ брой 40 май 2012


За Димитър Танев:

80 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ДИМИТЪР ТАНЕВ/ автор: Георги Константинов/ брой 66 октомври 2014