Латун Консулов

Латун Консулов, български поет, е роден на 25.03.1929 г. Автор е на поетичните книги: „Гласът на моето аз” (2004), „Словоред на чувствата” (2005), „Обрулено мълчание” (2007), „Уловена светлина” (2008) и „Сезонът на ограбеното лято” (2012). Книгата му „Уловена светлина” получава висока оценка от поетесата Станка Пенчева, която написва предговор към нея, както и към “Сезонът на ограбеното лято”. Полковник от запаса, последната му месторабота е в отдел „Военен” на Община Хасково. Умира на 15.01.2010 г. в гр. Хасково.


Публикации:


Поезия:

НЕМИ ГЛАСОВЕ/ брой 17 февруари 2010

ВЕКОВЕ/ брой 18 март 2010

СЕЗОНИ/ брой 46 декември 2012

ДРУГ ЪГЪЛ/ брой 75 юли 2015


Критика за Латун Консулов:

ПОДРЕЖДАНЕ НА ДУШАТА ЗА МЕЖДУЗВЕЗДНИТЕ ВЕЧНОСТИ/ автор: Мина Карагьозова/ брой 7 март 2009

КЪНТЯЩИЯТ ВИК НА ЖИВОТА/ автор: Мина Карагьозова/ брой 46 декември 2012


Събития:

IN MEMORIAM - ЛАТУН КОНСУЛОВ/ автор: Мина Карагьозова/ брой 17 февруари 2010