Владимир Смирнов

Професор Владимир Павлович Смирнов, литературовед и критик, световно известен специалист по поезията на сребърния век, е роден на 25.09.1941 г. в град Калинин (сега – Твер), където завършва средно образование и историко-филологическия факултет на Тверския университет (1963). През 1970 г. постъпва като аспирант в Литературния институт, в катедрата по съветска литература. След завършването на аспирантурата е поканен да работи в института, където преподава от 1 януари 1974 г. до сега. Завежда катедрата по руска литература на XX век в Литературния институт. В различни години е водил семинари по съвременна руска литература във Висшите литературни курсове, чел е спецкурсове на тема «Творчеството на Маяковски и руския литературен авангард», «Художественият свят на Александър Блок», «Поетичният свят на Георгий Иванов», «Поезия и проза на Инокентий Аненски»; курс «История на руската литература на ХХ век (края на 19 – началото на 20 век)». Научен ръководител на аспиранти, работещи върху кандидатски дисертации, посветени на проблемите на руската литература на ХХ век. Водил е лекционни курсове в университетите на Италия, Виетнам, Германия, Франция и висшите учебни заведения в Русия и Белорусия. Смирнов е определян като жива легенда в руската литература, с лекциите му израстват няколко поколения студенти от Литературния институт “Максим Горки” в Москва и слушатели във Висшите литературни курсове. Член на ръководството на Съюза на писателите на Русия. Член на редакциите на сп. «Руска провинция», вестник «Гражданин на Русия». Автор на статии и изследвания за Бунин, Аненски, Маяковски, Г. Адамович, Г. Иванов, Ходасевич, Набоков, Цветаева, Хлебников, Гумильов, А. К. Толстой, Заболоцки, Твардовски, Леонид Мартинов и други поети и прозаици от 19 – 20 век, както и за съвременни руски писатели. Подготвя първата публикация в СССР на стиховете на Георгий Иванов (сп. «Знаме», 1987). Съставител и коментатор на съчиненията (в различни московски издателства) на Бунин, Аненски, Манделщам, Набоков, Гумильов, Георгий Иванов, Цветаева, Хлебников и др. Автор на встъпителна статия в антологията «Поезия на Русия. ХХ век». Автор и водещ на многобройни предавания за руски писатели от 19 – 20 век по руската телевизия и радио. Сред тях са циклите «Трудове и дни на Иван Бунин» («Радио-1»), «Поети на Русия. XX век » (46 предавания – телевизионен канал «Московия»); автор и водещ на програмата «Художник и време» (радио «Резонанс»). Лауреат на литературната награда «Традиция» към Съюза на писателите на Русия (1998), наградата “Иван Бунин” (2000), литературно-театралната награда «Кристалната роза на Виктор Розов» (2001). Автор на документален филм за живота и творчеството на поета Николай Заболоцки. Живее в Москва.


Публикации:


Критика:

ЗА ПОЕЗИЯТА НА СИРНЕВА/ брой 17 февруари 2010