Борис Величков

Борис Недев Величков-Бишо е роден на 13.09.1951 г. в село Дедево, Пловдивско. При национализацията на земята семейството му се преселва в тогавашното село (сега град) Чепеларе. Израства в Чепеларе и го обиква като свой роден град. Завършва СПТУ “Н. Й. Вапцаров”. Над 20 години работи в ЗКЕ (завод за комутационни елементи) – Чепеларе. Женен е, с три деца. В момента работи като охранител. Автор е на книгата „Разкази от старата гега” (2006), написана в памет на овчарите, от които като дете е слушал истории край овчарските огньове в планината. Подготвя и втора книга с разкази – „Проклятие”.


Публикации:


Проза:

САБИХА/ брой 12 септември 2009

ПРОКЛЕТИЯТ ИЗМИР/ брой 13 октомври 2009

ДВАМАТА АГИ/ брой 17 февруари 2010

КРАЯТ НА ПЕСЕНТА/ брой 26 февруари 2011

НАШЕСТВИЕТО/  брой 27 март 2011

ЗОРНИШКИЯТ ХОДЖА/ брой 27 март 2011


Критика за Борис Величков:

НА ОВЧАРСКА РАЗДУМКА/ автор: Димитър Златев/ брой 12 септември 2009