Александър Спасов

Александър Спасов (Александър Спасов Планински) е български детски писател и педагог (12.05.1879, село Планиница, Пернишко - 1969, София). Завършва Кюстендилското педагогическо училище (1898). Учителства в радомирските села (1898-1913). Участва активно в кооперативното и учителското движение. От 1913 г. живее и работи в София като начален учител. През 1923 г. е признат за образцов учител, въпреки, че два пъти е уволняван за „противодържавни” идеи. От 1929 г. напуска Трета девическа гимназия, където работи и се посвещава само на издаването на сп. „Светулка”. Редактор на детското списание „Светулка” (1918-1947), на детската библиотека „Слънчеви лъчи” (1919-1920), от която излизат 24 книжки, на в. „Кооператорче” (1935-1942), безплатна притурка за деца и юноши на в. „Народен кооперативен лист”. За пръв път печата през 1914 г. в списание „Светулка” с подпис Александър. Пише разкази, приказки, легенди, весели случки, пътеписи, спомени. Участва заедно с Елин Пелин и Ран Босилек в съставянето на читанки. Автор на книгите „Вълшебният пръстен. Зловещата стомна” (приказки, 1919; 1933), „Златни дни” (избрани народни приказки, 1920), „При джуджетата” (приказка, 1933), „Балканско чедо” (пътни бележки, 1937), „Ганчо-луданчо. Весели случки” (1937), „Чудният дядо” (разказ, 1937), „Зозо” (разказ, 1937), „Магията. Иманяри” (разкази, 1937), „Пирински легенди” (1937), „Чудният дядо. Избрани разкази и спомени” (1956), „Бойко и Елица войводи” (исторически разказ, 1957), „Спомени” (1959), „Делчо-Смелчо” (избрани разкази, 1965). Член на СБП. Някои от творбите му са преведени на сърбохърватски и френски език. Псевдоними: Дядо Слънчо, Пирински, Александър, Майски, Огнянчо, Светослав Балкански и др.


Публикации:


Поезия:

ТЪЖНО ХОРО/ брой 101 декември 2017


Публицистика:

ГЕОРГИ СТОЯНОВ ПЕЙЧОВСКИ/ брой 103 февруари 2018


Литература за деца:

ГОСПОДАР, СЛУГА И МАГАРЕ/ брой 101 декември 2017

ЛЪВЪТ И ВОЙСКАТА МУ/ брой 103 февруари 2018


Преводи:

Иван Горбунов-Посадов - СЪГЛАСИЕ/ брой 101 декември 2017


Критика за Александър Спасов:

„ГАНЧО ЛУДАНЧО”/ автор: Васил Александров/ брой 103 февруари 2018