ЛЪВЪТ И ВОЙСКАТА МУ

Александър Спасов

Веднъж царят на животните, лъвът, събрал силна войска. Той я наредил и поканил мечката да я прегледа.

Минала мечката пред войската, прегледала я, а като дошла до края, засмяла се.

- Защо се смееш, бабо Мецо? - попитал я лъвът.

- Не, честити царю, не се смея на войската ти, а се чудя какво търсят тук магарето и зайчето - отговорила мечката. - Каква работа могат да вършат те. Магарето тромаво, а от заека по-голям страхливец няма.

- Ех, бабо Мецо - рекъл лъвът - и те са потребни. Магарето ще надува тръбата, за да събира войската, когато се пръсне по гори и долини. А зайчето ще бъде добър пощаджия и бързо ще разнася заповедите ми навсякъде.

——————————

сп. „Светулка”, кн. 7, 1926-1927 г. Подписано: А. С.