„ГАНЧО ЛУДАНЧО”

Васил Александров

„Ганчо Луданчо” - весели случки от Александър Спасов

Александър Спасов е талантлив детски писател и дългогодишен редактор на детското списание „Светулка”. Миналата година той издаде доста книжки с детски разкази. Те са: „Ганчо Луданчо”, „Пирински легенди”, „Балканско чедо”, „Чудният дядо”, „Магията” и „Зозо”.

В книгите „Балканско чедо” и „Пирински легенди” разказва своите впечатления от пътуванията си из Балкана и Пирин планина, като във втората книжка предава легендите за разни места, които е научил през пътуването си.

В книжката „Магията” са напечатани два разказа - „Магията” и „Иманярите”. О в двата разказа се разказват случки из суеверията на простия народ. А в книжките „Чудният дядо” и „Зозо” са разказани случки из живота на малките ученици.

Последната и най-интересна книжка обаче е „Ганчо Луданчо”. В нея Александър Спасов преразказва многобройните лудории на палавеца Ганчо. Тук е разказано как Ганчо Луданчо си изпаща от пчелите, как си отрязва ухото с бръснача на татко си, как се изгаря с горещата вода от каната, как го ухапва страшното куче и много, много лудории на Ганчо.

Но минали години. Ганчо престанал да лудува. Хората забравили прякора Луданчо. Станал ученик и всички почнали да му викат Ганчо Първанчо. Ганчо станал ученик добър, послушен и трудолюбив.

Всички книжки са изпъстрени с хубави рисунки от художника Дим. Тодоров - Жерава.

——————————

в. „Барабанче”, бр. 27, 1938-1939 г.