Денка Илиева

Денка Илиева е родена на 8 септември 1941 година в с. Крумово, област Ямболска. Завършила е Висшия селскостопански институт в гр. Пловдив. Работила е като участъков агроном, специалист в управление „Земеделие” към Окръжен народен съвет гр. Ямбол и в Комплексна опитна станция - гр. Ямбол. Нейни разкази са печатани в списанията „Съвременник”, „Септември”, „Летописи”, „Пламък”, „Отечество”, „Наша родина”, „Везни”, „Знаци”, „Литературни балкани”, „Зари”; в литературните алманаси „Тракия”, „Хоризонт”, „Юг”, „Висока светлина” и вестниците „Български писател”, „Литературен форум”, „Словото днес”, „Литературен вестник”, „Труд”, „Земя”, „Преса”, „Дума” и др. Публикувала е много журналистически материали в различни вестници и списания. Печелила е награди в литературни и журналистически конкурси, включително и отличие в националния литературен конкурс „Ний всички сме деца на майката земя”, Национален литературен конкурс за разказ „Дядо Йоцо гледа” и конкурс за хумор и сатира „Голямата къща на мъдрите хора 2015″. Член е на Съюза на българските писатели. Автор е на сборниците с разкази и новели: „Късни светлини” (1995), „Мария грешната” (1995), „Разкази. Т. І.” (1999), „Новели. Т.ІІ.” (1999), „Юдина поляна” (2007), „Птици в залеза” (2011), „Сезонът на малините” (2014).


Публикации:


Проза:

ПРОЛЕТНА ТРЕВА/ брой 83 април 2016

ЧЕРВЕНО ВИНО/ брой 83 април 2016

ГРОБЪТ НА САМОДИВАТА/ брой 84 май 2016

АМУЛЕТЪТ/ брой 86 юли 2016

УМИРАЧКА/ брой 87 септември 2016


История:

ЗА РОД И СВОБОДА/ брой 84 май 2016