ТЕЛЕКС

Андерсон Брага Орта

превод: Румен Стоянов

Поезията е извора, в който засилваме жаждата.
Поезията е храната, която предотвратява пресищането.
Поезията е трънът, който ни пази от цветето.
Но поезията е цвете или обещание за цвете.
Поезията е нищо, но то ни създава и ние го спояваме.
Поезията е съществуващата роза, която измисляме.
Поезията е кражба от бъдещето.
Поезията не е мрежата, нито морето, а хвърлянето
                                                                 на мрежата в морето.

Внимание: поезията е контролирано избухване.