МЛАДОСТТА ЩОМ СИ ТРЪГНЕ

Константин Бибъл

превод: Пенчо Симов

                                        На Йозеф Хора

Младостта щом си тръгне както глъхне шумът
любовта ни нараства и мечтите растат

Посред парка зад клепки скрит съвсем и заспал
Пепеляшка изпробва две обувки за бал

С белота смъртоносна цвят жасминов цъфти
там където поетът вечно гони мечти

А сплавта се втвърдява и потрепват листа
Има сенки и рани и по тези места

Младостта щом си тръгне както глъхне шумът
а расте любовта ни и мечтите растат