Владимир Шумелов

Владимир Шумелов е роден на 20.10.1958 г. в Перник. Завършва специалността „Българска филология” във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Живее и работи във В. Търново. Един от основателите и председател на Сдружение на литературни дейци „Света гора” във В. Търново (от 1996 г.), член на националното Сдружение на български писатели (от 1999 г.). От 2009 г. е в Управителния съвет на новоучредeното Национално общество за литература и изкуства „Формула 6″ - В. Търново. В периода след 1990 г. има над 400 публикации: белетристика, публицистика, есета, преводи, статии, рецензии, отзиви в научни издания за хуманитаристика и сборници; редактор на книги от различни жанрове, автор на предговори към тях; редактор на юбилейни вестници във В. Търново („Гайда”, „Земята на българите”, „Велико Търново”, „Независимост”), автор и редактор на статии за енциклопедии. Публикува многобройни критически статии и белетристични текстове в специализирани литературни сайтове в интернет. Главен редактор и редактор в различни културни издания: в. „Артфорум” (1997-2002), алманах „Света гора” (от 1997 г.), в. „Литературен бюлетин” (2013) и др. Гост-редактор на специален български брой на френското списание за новелистика „Брев” (Breves, № 58, 1999). Негови текстове са публикувани на френски, английски, сръбски, македонски език. През 2012 г. печели II-ра награда в конкурса за къса проза на електронните списания „LiterNet” (България) и „eRunsMagazine” (Канада) - разказа „Майната ви”, а през 2013 г. II-ра награда в Националния конкурс за разказ на младежка тема на Община Варна - разказа „Пътеката”. От началото на 2013 г. работи като гл. експерт и координатор в Дирекция „Култура и туризъм” на Община В. Търново. Автор е на книгите с разкази и новели „Двойно” (1994, изд. „Елпис”, В. Търново; Голяма награда за дебютна прозаична книга „Южна пролет’95″, награда „Дебюти” на фондация „Славяни”), „Между Бекет и Аз” (изд. „ПАН-ВТ”, 1998; изд. „Фабер”, 2003, В. Търново; Национални награди „Интелект’98″ и „Светлоструй’99″), „И така нататък” (изд. „Фабер”, В. Търново, 2007), „Каквото дойде. Четири писма за любовта” (изд. „Фабер”, В. Търново, 2014); на книгите с есеистични и литературнокритически текстове „Накърнимото” (2004, ИК „Жанет-45″, Пловдив), „Цветните спомени на греха” (изд. „Фабер”, В. Търново, 2009), „Лисица в кокошарника” (критически етюди върху книги и литературни градове, изд. „Фабер”, В. Търново, 2013), „Pink Floyd (елипси)” (изд. „Фабер”, В. Търново, 2013).


Публикации:


Критика:

ЗА „МАШИНА ЗА ЧИСТОТА” НА ЙОРДАН АТАНАСОВ/ брой 64 юли 2014

ТРИ КНИГИ ЗА НЕДЕЛИНО/ брой 65 септември 2014

СВЕТЪТ НА ЛЕТА КУЦОХЕРА / брой 66 октомври 2014

ДУМИ ЗА ПОЕТИЧЕСКИЯ РОЗАРИУМ НА РОЗА/ брой 71 март 2015


Критика за Владимир Шумелов:

НАГЛЕДНО ПОСОБИЕ КАК И КОГА СЕ СТАВА ДОБЪР АВТОР/ aвтор: Георги Н. Николов/ брой 19 април 2010


За Владимир Шумелов:

АНГЕЛ НА ПРОЗОРЕЦА/ ЛОВЦИ НА ПТИЦИ/ автор: Янислав Янков/ брой 35 декември 2011