СНЕГЪТ НА СТАТУИТЕ НОВИ ФОРМИ ДАВА…

Артур Лундквист

превод: Григор Ленков и Любен Любенов

***

Снегът на статуите нови форми дава:
омекват къдрите от бронз, олекват къдрите от мрамор
и е спокойна рожбата на майчината гръд
под пухкавото снежно наметало.
Самотен мъж почиства сняг от пиедестала
и вижда седем букви от име на жена:
ЙОКАСТА - майката нещастна на Едип,
желанията на която до едно се сбъднали,
ала кръгът на любовта
се стегнал като примка около шията й.