PUNTA DE TRACLA. НЕРУДА

Ханс Йорг Райнбергер

превод: Кръстьо Станишев

PUNTA DE TRACLA. НЕРУДА

Значи ти живя тука.
Къщата заобиколена от евкалипти
зад оградата дървена.
Прибоят пяна довлича.
Червена лилия цъфти на склона.
От двореца на хълма
основата още стърчи.
Над стъкла разпилени
расне тревата.
До ухото допирам мидата
и слушам шумоленето
на твоето вътрешно пространство.

1982/1990


БРАНДЕНБУРГСКА ЗЕМЯ

Зеленината
сега във зенит
със хиляди диамантени блясъци.
Слънцето
зарязва лятото
и го бозае.
И разстила
в залязването
със жестове на сеяч
було
над бранденбургската земя.

1986


ПОЗНАН. УПРАВИТЕЛ НА ДВОРЕЦ

Той знае възрастта
на всеки пчелен кошер
зад двореца
на господата Потоцки.
Той ни поканва
тюла да нахлузим
рояците
отблизо
за да го разгледаме.
Той изважда по една пълна пита
за всекиго от нас.
Ние трябва да разберем
езика
на пчелния кошер.

1988