ОГЪН

Ласло Наги

превод: Нино Николов

Огън,
ти си прекрасен,
ти пулсираш със звездна сила,
разпалиш ли локомотива,
подгони до го до смърт, да не чувства
тежестта си самотна и черна;
огън,
ти си прекрасен,
вдъхновение, корен на всичко,
разцъфти у ранената птица,
както можеш, така я обгаряй,
не за пепел от кости е тука,
а за дума, с която се съмва;
огън,
ти си прекрасен,
победителю на айсберги,
не оставяй човек да старее
и с бради да обрастват душите!
Там, където студената трезвост
знае стока и знае продажба -
облечи ни в одежди вълшебно-червени,
насърчи ни за вечното забранено,
поведи ни на пурпурен бал в снеговете,
кралю на моята младост,
огън!