ДНЕС НОВ ГРАД ОГРЯВА ОТ СИНИЯ СВОД…

Нгуен Зу

превод: Григор Ленков

***

Днес нов град огрява от синия свод
        предишната жълта луна.

Столица древна на древна държава
        Тханг Лонг* досега остава.

Улица нова в квартала стар -
        как ли сега го позна?

Песен на флейта звънне и секне -
        нов напев в нея отекна.

Сто века ламтеж за богатство, за власт,
        сто века война след война.

Приятели имах… Колко са днес?
        Страшна е тая цена!

Водовъртеж е светът… Ще открием
        покой само в стона си ние.

Виж си косите: посипа по тях
        времето свойта слана.

—————————–

* Тханг Лонг - Градът на Летящия Дракон, т. е. Ханой, бел. прев.


В СЕЛОТО НА ФАВОРИТКАТА ЯНГ

Облаци бели, цветя, върхове -
        старото село на Янг.

Бяха те само коне за парад,
        строени пред своя тиран.

Хиляда години за нея е в сила:
        „Империята разрушила!”

Подстригваха все тъй тревата на Юг,
        в двореца от слънце огрян.

А бяха на Запад хълм подир хълм
         срязани като с длан.

Где са воланите, роклите где са?
        Вятърът всичко отнесе.

Плаче над крепостните стени
        вятърът необуздан.

—————————–

** Янг Куе Фе - фаворитка на император Суан Тонг от династия Танг, 7 в., по това време въстанал Ан Лу Сан, който завзел столицата и заточил двора. Императорът бил известен със своя култ към фаворитката, която била убита от разбунтувалите се войски, обвинявайки я в упадъка на империята.


***

В кладенеца стар - пълнолика луна,
        не трепва нито вълна.

Висне ведро и под него блести
        сребърна глъбина.

Но ако някой спусне ведрото -
        трепва за миг среброто.

И мойто сърце е кладенец стар
        със пълнолика луна.