ЕЗДАЧ

Николай Почивалин

превод: Марко Марков

В тази вечер тиха, тиха
мен на конче ме качиха.
И не беше то за кратко,
седнах смел и много строг,
по-висок дори от татко
и от мама по-висок.
Никой не разбра от тях
колко много ме е страх.