Литература за деца

СУРВА, СУРВА ГОДИНА

Васил Павурджиев
СУРВА, СУРВА ГОДИНА
Сурва, сурва година -
старата се измина,
отиде си с доброто,
отиде си със злото.

{Още»}

 
БЕНКОВСКИ

Трайко Симеонов
Бенковски - ураган и сприя,
едно сърце с пламтяща жар,
горящ вулкан, вулкан - стихия,
апостол буен и бунтар!…

{Още»}

 
ЧЕРЕН КОЖУХ

поемка за деца
Борис Борисов
- Зайо-байо, чух, че купил си кожухче с лъскав черен цвят - по поръчка правено и с колет доставено. Вярно ли е, брат?
- Вярно - Зайко рече. - Искам отдалече всеки да ме вижда и да ми завижда.

{Още»}

 
МЕСЕЦ И ЗВЕЗДИЧКИ

Аполон Коринтски
превод: Стоян Дринов

Казват, че имала
и нощта дечица -
те били звездите,
цяла върволица.

{Още»}

 
СЕЛЯНИ И ЗАЕК

Янаки Петров
СЕЛЯНИ И ЗАЕК
Цяла група зеле трупа.
Заекът от купа хрупа..
- Дайте още два-три купа
за зимъс да сложа в кюпа?

{Още»}

 
СНЕГЪТ

Мария Маринова
СНЕГЪТ
Снегът внезапно е притичал
и цяла вечер е валял,
сега домът ни заприлича
на весел старец побелял.

{Още»}

 
УМНО ОГЛЕДАЛО

Борис Борисов
ГРАДСКО КУЧЕ
Тук живея от година,
но не съм го виждал още.
Татко казва, че съседът
го разхожда късно нощем.

{Още»}

 
ПТИЧКА

Георги Караиванов

Понесла се високо над полето,
пей птичката, от смътен страх обзета.

{Още»}

 
СТИХОТВОРЕНИЯ

Йован Йованович Змай
превод: Стоян Дринов
СВЯТ
Как е хубав тоя свят,
тук поточе, тамо цвят;

{Още»}

 
ГАТАНКА

Васил Ив. Стоянов
Вчера в нашата градина
птица чудна видях аз:
светлата й перушина
грей като атлаз.

{Още»}

 
КОТКАТА

Драгни Драгнев
Веднъж купиха на Боян книжка с картинки.
Тя беше много шарена и красива, защото художникът я беше нарисувал с най-различни боички.
В книжката имаше едно магаренце, една котка, един петел, три патенца и едно мишле.

{Още»}

 
СЛЪНЦЕ И ЗРЪНЦЕ

Марко Марков
Гатанки
*
Както весело играя,
влита нещо в мойта стая
през измитото стъкло
също като НЛО.

{Още»}

 
ЕСЕН

Георги Костакев

ЕСЕН
Спусна се отгоре
тихо есента
и покри със злато
горските листа.

{Още»}

 
ПРЕД ЗИМА

Чичо Стоян
- Защо, дядо Едко,
баба ни Есенка,
с облаци започна
да ни прави сянка?

{Още»}

 
ДЕТСКА МЕТЕОРОЛОГИЯ

Борис Борисов
ДЪВКИ ЗА „МЕРЦЕДЕС”
Ден не мине, татко пак се вайка:
- Докога ще карам таратайка?
Този е с „Фиат”, друг с нова „Лада”,
„Опел”, „Беемве” - да не броим.

{Още»}

 
ОТ ЯЙЦЕТО ДО ДЕТЕТО

Марко Марков
гатанки
*
Дом без прозорче
и без вратичка,
в него живее
пухкава птичка.

{Още»}

 
НЕ СИ ЗНАЕ РЪСТА

Чичо Стоян
(басня)
Важен разговор завели
в локвата дълбока
помежду си кекерани -
жаба и жабока:

{Още»}

 
ПРИКАЗКА

Драго Попов

ПРИКАЗКА
Бяла зима се извила,
с бяло платно свят покрила,
бяло платно копринено,
дваж белено, триж синено.

{Още»}

 
ЕСЕННА ПЕСЕН

Никола Монев

ЕСЕННА ПЕСЕН
Веч птички, мамо, ще бягат
през море синьо, дълбоко,
ще бягат, бързат, ей стягат,
ще литнат горе високо.

{Още»}

 
ЧУЙ МЕ, ВЯТЪРКО!

Теодора Вълева
Вятърко, Вятърко, силно вдигни ме
и отнеси ме на родна земя,
знаеш ли, Вятърко, нейното име,
че се нарича България тя?

{Още»}

 
МАЛЪК СЕЧКО

Георги Костакев
МАЛЪК СЕЧКО
Малък Сечко се разшета
по балкани, по полета.
Снежни облаци размята,
с губер бял покри земята.

{Още»}

 
ОПАШАТИ И КРИЛАТИ

Марко Марков
Гатанки
*
Да е орел - не е орел,
а е горд, красив и смел.
Над гори и над поле
не лети, а е с криле.

{Още»}

 
СЪНЛИВОТО ПЛАШИЛО

Стефан Станчев
(приказка)
Плашилото-Страшилото
в лозето стърчало.
Загърнато
в чергилото,
ден и нощ мълчало.

{Още»}

 
УМНИЯТ ВЪДИЧАР

Любомир Дойчев
Купил беше бай Григори
от пазара жив шаран.
Вдигна нож да го разпори
и - го пържи във тиган.

{Още»}

 
КОЛИБА КРАЙ ГОРАТА

Ботьо Савов
Чувай, птицата в полята
пей: дали-дали-дали!
От дола до небесата
чуй се ек: дали-дали.

{Още»}

 
ЕСЕНЕН ДЪЖД

Славчо Красински

ЕСЕНЕН ДЪЖД
Облачето, нежно бяло
тая сутрин бе
като гълъб полетяло
в ясното небе.

{Още»}

 
НЯМА ДА ГОВОРЯТ В ЧАС

Асен Босев

НЯМА ДА ГОВОРЯТ В ЧАС
Започна нов учебен час.
Сотир пред Спас
отрони глас:
- В часа не ще говоря аз.

{Още»}

 
ПРЕДВЕСТНИЦА

Стефан Ив. Стоянов
ПРЕДВЕСТНИЦА
Щъркелите си отиват,
жеравите подир тях,
всеки ден веч не се чува
из полето кръшен смях.

{Още»}

 
БАСНИ

Владимир Русалиев
НАЙ-СТРАШНИЯТ
Събрали се под един храст в полето мишката, врабчето и заекът и почнали разговор:
- Най-страшен на този свят е соколът - казало врабчето и се озърнало на всички страни. - Щом ни хване, разкъсва ни и ни изяжда…

{Още»}

 
ЗАЩО ТАКА СЕ ПОЛУЧАВА

Мария Маринова
ЗАЩО ТАКА СЕ ПОЛУЧАВА
Не знам защо така се получава,
но почна ли домашни да решавам,
играчките ми - до една, желаят,
тогава точно с мен да си играят.

{Още»}

 
ПРИЯТЕЛ В НУЖДА СЕ ПОЗНАВА

Владимир Русалиев
Двама души вървели сред тъмна вековна гора. Те били приятели от детинство и си живеели като братя. Вървели те и приказвали за децата си. Колко много ще се зарадват като видят хубавите подаръци, които им носят.

{Още»}

 
КРЪСТОСЛОВИЧНИ ГАТАНКИ

Марко Марков
Заплаче ли, радост на нивите праща
/сибирска река + течност блестяща/
облак

{Още»}

 
ГАТАНКИ

Юлия Момчилова
СЛЪНЧЕВА ГАТАНКА
Слънцето напече.
Тъмничко човече,
проснато в краката,
шава по земята.

{Още»}

 
ВЕСЕЛИ ЧАДЪРЧЕТА

Богдана Зидарова
Пада капка от небето,
пада втора, пада трета…
Крият се деца и хора.

{Още»}

 
НА МАМА

Велина Петкова
НА МАМА
През моите очи
едничка ти си само
най-хубава от всички,
безценна

{Още»}

 
EЙ СЕГА!

Асен Босев

EЙ СЕГА!
Викна чедото си мама,
то отвръща:
- Ей сега!

{Още»}

 
ЛЯТНО УТРО

Георги Костакев
ЛЯТНО УТРО
Нощ вълшебна тихо вдига
свойта здрачна пелена.
Над полята и горите
вред царува тишина.

{Още»}

 
ОКТОМВРИЙ

Асен Разцветников

ОКТОМВРИЙ
С наметка и гугла от сива мъгла
Октомврий препуска низ черни поля.
Октомврий е гневен. Октомврий снове
с дружина студени и зли ветрове.

{Още»}

 
МЪРЗЕЛИВАТА КАТЕРИЧКА

Младен Исаев
МЪРЗЕЛИВАТА КАТЕРИЧКА
Вредом по гората,
вредом по полята
мравчици и мечки,
разни буболечки,

{Още»}

 
ЩЪРКЕЛЪТ ЗАМИНАВА…

Никола Фурнаджиев
ЩЪРКЕЛЪТ ЗАМИНАВА…
Откакто есента дойде,
за път се птиците събират;
ей щъркът махнал е криле -
ще тръгва пак, иди го спирай!

{Още»}

 
СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ

Асен Калоянов
Днес е празник, ден тържествен,
ден на Кирил и Методий!
Пратеници с глас божествен
за славянските народи!

{Още»}

 
МАЙЧИНА ПЕСЕН

Славчо Красински

МАЙЧИНА ПЕСЕН
Из гората свири вихър,
бурята расте,
тук е топло, тук е тихо,
спи ми ти, дете!

{Още»}

 
ГРАБНАТОТО ЯРЕНЦЕ

Стефан Мокрев
Бяхме почнали да закусваме. Изведнъж чуваме странен писък. Чичо Венко, стопанинът на чифлика, на когото бяхме гости, трепна. Ослуша се и скочи.

{Още»}

 
КОТАРАКЪТ ПАНЧО СИ НАПРАВИ СКИ

Змей Горянин

КОТАРАКЪТ ПАНЧО СИ НАПРАВИ СКИ
Панчо си направи ски
от две лъскави дъски,
на краката си ги върза
и на двора с тях забърза.

{Още»}

 
ВОДОПАДЧЕ

Трайко Симеонов

ВОДОПАДЧЕ
Из балканските усои
криволичи там поточе,
и от радост то обзето
бистро, тихо си клокочи.

{Още»}

 
ПЕСЕН НА БЪЛГАРЧЕТО

Васил Ив. Стоянов
Българчета - ние рожби
сме на българи бащи;
те родината обичат,
в тях добро сърце тупти.

{Още»}

 
СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ

Чичо Стоян

СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ
Българинът вечно
в мрак е щял да ходи
да не бяха братя
Кирил и Методий.

{Още»}

 
КОЙ ВИКА СВЕТЛИКА

Марко Марков
гатанки
Идва то с походка смела,
щом повика го петела
с песента си неумела -
тя заменя го веднага,

{Още»}

 
ПАНЧО СТАНАЛ РИСУВАЧ

Змей Горянин
Кой би си помислил и вяра да хване,
че котакът Панчо художник ще стане!

{Още»}

 
БУЕН ВЯТЪР ВЕЕ

Никола Монев

БУЕН ВЯТЪР ВЕЕ
Буен вятър вее,
тъжна песен пее
на шир по поляни,
горе по балкани.

{Още»}

 
ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ!

Стилиян Чилингиров
ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ!
Навред - в полета и в балкани -
проекна звънът на камбани.
И тоя звън далеч разнесе:
Христос възкресе!

{Още»}

 
ВЕЛИКДЕН – ПРОЛЕТ

Драго Попов
Камбани бият - в небесата
чаровна ражда се зората -
далек се екота понесе: -
Христос възкресе!

{Още»}

 
ВЕЛИКДЕН

Любомир Дойчев
Тържествено камбаните звучат,
а слънцето наднича светлолико.
Със нова вяра в утрото велико
„Христос възкресе” - устните шептят.

{Още»}

 
ЛЕКА НОЩ!

Таня Танасова-Тодорова
Из „Чудни хора” (2017)

ЛЕКА НОЩ!
Потъва в тъмнина гората.
Лека нощ!
Замират строги дървесата.

{Още»}

 
УСМИВКАТА НА МАМА

Георги Веселинов
Когато утрото настане
и с батко се събудим двама,
над нас изгряват две усмивки -
и слънчевата, и на мама.

{Още»}

 
МОЛИТВА

Дора Габе

МОЛИТВА
Мили Боже, светли Боже,
Ти, що гледаш от небето,
направи да бъде светло
и на мене във сърцето.

{Още»}

 
АМА ЗАЩО

/разказчета за най-малките/
Борис Борисов
АМА ЗАЩО
Сийка се втурна весела в стаята:
- Мамо! Да знаеш какъв чуден сън сънувах! Бяхме с татко в една висооока гора. А на полянката хиляди зайчета…

{Още»}

 
ГОСТ И МОСТ

Марко Марков
Гатанки
*
С буква „Г” е мил и драг
той на всеки ласкав праг,
с буква „М”от бряг до бряг
труди се дори и в мрак.

{Още»}

 
ПРЕЗ ЗИМАТА

Георги Хрусанов

ПРЕЗ ЗИМАТА
От небето,
над полето
сняг се сипе и вали

{Още»}

 
БАБА ЗИМА

Иван Кирилов

Разгневи се баба зима,
сипи, сипи сняг, не спира:
бой човешки ще да има -
мен ме вкъщи не побира.

{Още»}

 
ПЕСНИ ЗА ВОЙНАТА

Тодор Христов

ПЕСНИ ЗА ВОЙНАТА
1.
Окичен с китки и букети,
замина татко на война -
ведно със хиляди другари
да брани родната страна.

{Още»}

 
ПОТОЧЕ

Христина Стоянова
ПОТОЧЕ
Отвисоко в планината
лей се бисерно поточе,
бърза то към долината -
скача, плиска и клокочи.

{Още»}

 
ПЕТЛЕШКОВ

Трайко Симеонов
С жар и огън във душата
и с разпален дух велик -
във разгара на борбата
ти загина мъченик.

{Още»}

 
ЛЪВЪТ И ВОЙСКАТА МУ

Александър Спасов

Веднъж царят на животните, лъвът, събрал силна войска. Той я наредил и поканил мечката да я прегледа.

{Още»}

 
АСЕН ИЗГАСЕН

Борислав Ганчев (Борко Бърборко)
С огъня да си играе
че не трябва, ужким знае,
но Асен все пали нещо -
книжки, клечки… И горещо

{Още»}

 
КУКУРЯК

Димитър Пантелеев

КУКУРЯК
Росен китен кукуряк
с накривен зелен калпак,
много рано те изпрати
баба Марта на земята.

{Още»}

 
МАРТЕНИЧКИ

Атанас Душков
Баба Марта днес избърза,
мартеничките развърза:
сини, морави, червени,
със ресници посребрени.

{Още»}

 
ПЛОВДИВ

Ненчо Савов
Като корона златогрейна
сияеш, Пловдив, отдалек,
а над лика ти чародеен
синей небето с поглед мек.

{Още»}

 
НА ЧУЖБИНА

Георги Стоянов Пейчовски

НА ЧУЖБИНА
Гълъбички сиви, бели,
я кажете ми, сестрички,
като сте ми днес летели

{Още»}

 
СНЕЖНА ГРАДИНА

Стефана Цанкова-Стоянова

СНЕЖНА ГРАДИНА
Погледнете, погледнете ни еличката,
колко й тежи снега, горкичката!
Клончетата й като ръчички,
мушнати във бели ръкавички.

{Още»}

 
ДЕТЕ И ЗВЕЗДА

Георги Стоянов Пейчовски
ДЕТЕ И ЗВЕЗДА
Едно дете видяло на небето ясна звездица.
- Ах, как ми се иска да си хвана тази звездица! - извикало то.- Тя е тъй красива, тъй блестяща!

{Още»}

 
НАДУТАТА КОКОШКА

Вера Бояджиева-Фол

НАДУТАТА КОКОШКА
Едно време и кокошката била гласовита като петела. Надувала се тя пред другите птици и цял ден пеела.
Веднъж петелът й рекъл:

{Още»}

 
СТРАШНОТО

Владимир Зеленгоров

Ваньо и Личко се наговориха да ловят риба в реката. Към обед двете момчета се събраха при върбите. Ваньо донесе голяма ленена торба, а Личко - дълъг прът.

{Още»}

 
ПРЕДИ ЗИМАТА

Димитър Горсов
ПРЕДИ ЗИМАТА
Вече падат мъгли над полето.
Кленът рони ръждиви листа.
Сухи тръни, от вятър подети,
се кълбят и шумят в пустошта.

{Още»}

 
ХРОМОТО

Стефан Мокрев
Ясен слънчев ден. Тръгвам към Витоша. Изкачвам се по пътеките за върха. От двете ми страни, огрени от слънцето, се полюшват многоцветните вълни на гората. Из въздуха се носят сребърни паяжини, лепят се по лицето ми. Влизам в гората. Краката ми потъват във вода от скорошния дъжд. Потоците са буйни и бъбриви.

{Още»}

 
НОЕМВРИЙ

Славчо Ангелов

НОЕМВРИЙ
Дъждец ромоли, не престава,
мъглата гъста вече става.

{Още»}

 
ГЛУПАВАТА ЖАБА

Славчо Красински
Викна сред поляна
жаба кикерана:
„Няма тука птица
като мен певица.

{Още»}

 
СНЯГ ДО ГУША

стихове за най-малките
Борис Борисов
СНЯГ ДО ГУША
На татко едва ли
му скрива ботуша,
а Владко се хвали:
Снегът е до гуша!

{Още»}

 
ЗИМЕН ПЕЙЗАЖ

Борис Маковски
ЗИМЕН ПЕЙЗАЖ
Жал ми е за тия
посребрени клони,
над които бавно
късен сняг се рони.

{Още»}

 
СЕЧКО

Дядо Благо
Топъл ветрец олюлява
смръзналите клони.
Ето Сечко наближава
студът да прогони.

{Още»}

 
ДЕТЕ И СЛЪНЦЕ

Вера Бояджиева-Фол

ДЕТЕ И СЛЪНЦЕ
Детето: Мило слънчице, какво е това от тебе, та си отиваш вече? Остани още малко! Колко е хубаво тук! Аз искам още да си поиграя. Какво правиш там зад планината? Щом се скриеш ти и аз трябва да си лягам.

{Още»}

 
ПЕПЕРУДА

Санда Йовчева
ПЕПЕРУДА
Милке, Радке, погледнете:
чудно живо цвете,
над цветята що лети!

{Още»}

 
БАБИНИТЕ ОЧИЛА

Емил Коралов

Сложил си е Любо скришом
бабините очила.
През тях буквите се виждат
като бобени зърна.

{Още»}

 
ДОБРЕ ДОШЛА

Владимир Зеленгоров

Добре дошла, Годино Нова,
добре дошла у нас,
но в таз минута съм готова
да те попитам нещо аз.

{Още»}

 
ВЕДРА УТРИН В ТИШИНЕТО

Георги Костакев
ВЕДРА УТРИН В ТИШИНЕТО
Ведра утрин. В тишинето
в хор камбаните звънят.
Сякаш ангели в небето
с химн възторжен ни зоват.

{Още»}

 
ГОЛЯМОТО КАТЕ

Йордан Стубел
ГОЛЯМОТО КАТЕ
Виждате ли вече
колко съм голяма!
Вчера пак се мерих -
стигнала съм мама.

{Още»}

 
ТРОХИЧКИТЕ

Никола Монев

Наредили сме се около софрата всички: тате, мама, дядо, баба, кака Ленка и аз. Мама е сготвила много вкусно ястие от разни зеленчуци. Дядо, извадил ножчето си, ни режеше тънки порязници хляб.

{Още»}

 
МЕСЕЦИТЕ СЕ ХВАЛЯТ

Чичо Стоян
Септемврий започва тъй:
„На Октомврий, братя,
чудни са делата:
погледнете само
малко по лозята,

{Още»}

 
ТЕМЕНУЖКА

Цанко Церковски

Теменужке,
мило цвете, -
дай си, дружке,
листовцете;

{Още»}

 
АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ

Атанас Душков

Гори земята в кървави пожари,
бучат гори, балкани и поля,
а в шумата укрити, разговарят
хайдути от околните села.

{Още»}

 
ПРИВЕЧЕРИЕ

Драго Попов
ПРИВЕЧЕРИЕ
Тих привечер. С леки стъпки
спусна се от тъмний чал
Сънчо, раничко пробуден -
цял ден в пещерите спал.

{Още»}

 
МАЛКИЯТ МАШИНИСТ

Славе Езеров

МАЛКИЯТ МАШИНИСТ
Татко, татко, ето виж
и аз станах машинист.
Лесно карам моя влак -
без връвчица и без крак,

{Още»}

 
ИЗПЛАШЕНАТА БАБА МЕЦА

Любомир Дойчев
Баба Меца спря пред круша,
встрани се ослуша
и нагоре взе да души
към жълтите круши.

{Още»}

 
ДЯДО КОЛЕДА

Емил Коралов

ДЯДО КОЛЕДА
Кольо, Милке, Гошо, Ваньо,
бързайте на двора всички!
Нищо, че е вън студено,
нищо, че не пеят птички!

{Още»}

 
В ЛЕХИЦИ И ГОРИЦИ

Марко Марков
Гатанки
*
Ти, каквото и да правиш,
няма начин да забравиш
тези пролетни и летни,
сини, бели, многоцветни

{Още»}

 
ЗИМНО ЧУДО

Мария Маринова
ЗИМНО ЧУДО
Вижте! Чудо рано, рано!
Идвайте, другари, тук!
Някой нашата поляна
е покрил със бял памук.

{Още»}

 
ЧУЛИ ЛИ СТЕ ВИЕ?

Емануил Попдимитров
ЧУЛИ ЛИ СТЕ ВИЕ?
Чули ли сте вие
кон в кола да сяда,
да държи юздата,
а коларят впрегнат

{Още»}

 
ВЕЛИКДЕНСКИ КАМБАНИ

Иван Василев
ВЕЛИКДЕНСКИ КАМБАНИ
Великденски камбани
навънка пак звънят
и утрото се кани
да емне светъл път.

{Още»}

 
ЛЯТО

Богдан Овесянин
ЛЯТО
Посред сините простори
Слънчо порти си разтвори,
но преди да тръгне в друма
слънчовата майка дума:

{Още»}

 
РАДОСТ

Димитър Бабев

РАДОСТ
Що ми е мило и драго,
че ще ме Пролет накичи
с минзухар, с бяло кокиче,

{Още»}

 
МАЙЧИНА ПЕСЕН

Борис Маковски
МАЙЧИНА ПЕСЕН
Спи, мой сладък, спи, мой малък,
и ще имаш скъп подарък,
щом престанеш да говориш,
и очите си затвориш

{Още»}

 
ДЕ СИ СЕ СКРИЛО

Владимир Русалиев

ДЕ СИ СЕ СКРИЛО
Де си се скрило,
слънчице мило?
Че дойде есен
и млъкна песен,

{Още»}

 
ДЕЦА И СЛЕПЕЦ

Александър Кипров
ДЕЦА И СЛЕПЕЦ
Деца, деца, недейте бяга
от тоя беден сиромах!
Недейте има вие страх,
че ходи гърбав със тояга!

{Още»}

 
ЕСЕН

Людмил Дринов

ЕСЕН
Есен полите размята
и златни листи порони,
Слънчо прокуди далеко,
пойните птички прогони.

{Още»}

 
ПРИКЛЮЧЕНИЯТА НА МИСТЕР ВИЛИЯМ

Змей Горянин
Край Нил е въздухът горещ
като във нажежена пещ
и всички плават за прохлада
и за почивка, и наслада.

{Още»}

 
ПРОЛЕТНА ИГРА

Петър Горянски
Щом видя, че вред децата
спущат вече хвърчилата
с песни и ура,

{Още»}

 
ГОСПОДАР, СЛУГА И МАГАРЕ

Александър Спасов
Вървяло едно момченце и носело любеница. Горещо било, слънцето припичало, момчето ожадняло.
- Чакай, защо да жадувам! - рекло си то и седнало под една върбова сянка.

{Още»}

 
ЛОШ И ДОБЪР

Дядо Благо
През летен горещ ден пътували по царския друм двама селяни. Пот обливал челата им, жажда ги измъчвала, а покрай гладкия друм - ни сенчица, ни водица. И те бързали да излязат от полето, да навлязат в гората.

{Още»}

 
УТРО

Васил Павурджиев
УТРО
Бисер-нанизи разсипа
ранобудната зора
по градините, полета,
чак до синята гора.

{Още»}

 
КОЛЕДНА ЕЛХА

Атанас Бакърджиев

Митко седеше в затоплената стая и с радост помагаше на майка си при окичването на коледната елха. Друг път Митко не се свърташе вкъщи. Научеше ли си уроците, напишеше ли си домашното упражнение, той тоз час грабваше шейната си и право на пързалката.

{Още»}

 
КУКУВИЦА КУКА

Цанко Н. Цанков
КУКУВИЦА КУКА
У горица
край речица
кука, пее
и се смее

{Още»}

 
ЕДНО ВРЕМЕ

Виолино Примо
(народна приказка)
Дядо Господ, като ходил по земята, впрегнал два вола, отишъл на нивата и почнал да учи хората как да орат.

{Още»}

 
ТЕЛЕФОН

Йордан Ковачев
ТЕЛЕФОН
Ало, ало? Кой е там?
Ти ли си, мил дядо Боже?
Ти прости, че моя глас
толкоз рано те тревожи.

{Още»}

 
СЛАДКО ГРОЗДЕ

Димитър Подвързачов
Баба Стана мъкне коша
със последни сили.
Митко тихичко подхукна
с дългите конкили.

{Още»}

 
ЗАЯК И ТАРАЛЕЖ

Цани Гинчев

Таралеж
Добра среща, Зайо Байо,
към къде забърза?
Де, кажи ми нещо ново -
грижи недей върза!

{Още»}

 
МЛАД ЮНАК

Трайко Симеонов
МЛАД ЮНАК
Коня яха в равна друма,
коня доралия,
и на коня тихом дума
млад юнак делия.

{Още»}

 
СНЕЖИНКИ

Илия Желев
СНЕЖИНКИ
Във простора без умора
полетели нежнобели пеперуди.
Из горите по брезите,
из полята по нивята кацат като луди.

{Още»}

 
ЦВЕТОПРОДАВАЧКА

Владимир Хисаров
ЦВЕТОПРОДАВАЧКА
Есен златокоса
своя път изходи.
Продавачка боса
по улици броди.

{Още»}

 
МАГЕСНИЦА БАБА ЗИМА

Ран Босилек
МАГЕСНИЦА БАБА ЗИМА
Магесница баба Зима
зад гори палати има.

{Още»}

 
НА КОНЧЕТО

Чичо Стоян

НА КОНЧЕТО
Тичай мое
конче мило
като птиче
бързокрило.

{Още»}

 
МИЛИ ХОРА, ПОМОГНЕТЕ!

Стоян Дринов

МИЛИ ХОРА, ПОМОГНЕТЕ!
С дрипи цяло съм обвито,
гладно, босо - погледнете,
вие вихърът сърдито,
мили хора, помогнете!

{Още»}

 
СЕЛСКА ЧЕРКВИЦА

Цоньо Калчев

СЕЛСКА ЧЕРКВИЦА
Песен на селянчето
Между чисти, бели къщи,
посред село на площада
селска черква се издига -
хубава свещена сграда.

{Още»}

 
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ХОРАТА

Владимир Орлов
превод: Марко Марков
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ХОРАТА
(превод от маймунски)
По-рано и вие като нас сте били,
но за това сте забравили, нали?
И като всички маймуни сте яли
банани, лимони и портокали.

{Още»}

 
ДЕШКА

Любомир Бобевски

ДЕШКА
Знаете ли що се радва
тъй малката Дешка? -
Мама днес уши й рокля
и хубава дрешка.

{Още»}

 
МАЙЧИНА ПЕСЕН

Здравко Сребров
Сини весели очички,
малки румени уста,
руса свилена косичка -
най-любими на света.

{Още»}

 
МАЛЪК СЕЧКО

Христо Огнянов
Яхнал вятъра, лети,
никне гдето го не сееш:
ту в полето се вести,
ту в комина се изсмее.

{Още»}

 
ВОДЕНИЧКА

Елин Пелин

ВОДЕНИЧКА
В дола под селото
малка воденичка
цял ден си кречети
сама-саменичка:

{Още»}

 
ИЗИГРАНИЯТ РИБАР

Хенри Левенсон
Рибарят Ян със мрежа във ръка
седи над бистрата река.
Зад него Джо и Джим стоят
и нещо лошо му кроят.

{Още»}

 
СНЯГ ВАЛИ…

Йордан Русков

От небето сняг се стели
и насипва всичко вън;
къщите са побелели,
дървесата клони свели
са заспали своя сън.

{Още»}

 
ДОВОЛЕН

Веса Паспалеева

ДОВОЛЕН
От днес имам вече
нови панталони.
В джобчето ми дрънкат
семки и бонбони.

{Още»}

 
СТИХОВЕ

Цветан Парашкевов
БАБА МАРТА
Марта тук се припекува
и с децата се шегува:
ту им пръсне малко сняг,
ту ги кичи с кукуряк.

{Още»}

 
ЕСЕННА КАРТИНА

Симеон Гатев
ЕСЕННА КАРТИНА
Чуваш ли? В гората
капят веч листата
с тих болезнен звук…

{Още»}

 
УРОК

Цветанка Ангелова
Зайка на баира
рожби инструктира:
- Има тук зверчета,
казват се вълчета.

{Още»}

 
МАЙКИ

Георги Караславов
В пустинята се срещнаха една камила с малкото си камилче и една камилска птица с малкото си птиче. Изгледаха се любопитно, спряха се една срещу друга и се поздравиха.

{Още»}

 
ДЯДО КОЛЕДА

Георги Веселинов

ДЯДО КОЛЕДА
Дядо Коледа остави
свойта къщичка от лед
и усмихнат се отправи
по пътеката напред.

{Още»}

 
МАЙКО, МИЛА МАМО!

Атанас Душков

МАЙКО, МИЛА МАМО!
Аз обичам мама
с обич най-голяма.

{Още»}

 
СТИГА, СНЕЖКО!

Калина Малина

СТИГА, СНЕЖКО!
Чуй ме, Снежко, Белодрешко,
я запри,
че селцето цяло с бяло
ти покри.

{Още»}

 
МАЙ

Илия Булев
МАЙ
Разтваряй цветните градини,
о, слънце, в тоя чуден край,
през тях тържествено да мине
денят на веселия май!

{Още»}

 
ЕСЕНЕН ДЪЖД

Симеон Маринов

ЕСЕНЕН ДЪЖД
Пак в равнината
нашир и длъж
бий в тишината
есенен дъжд.

{Още»}

 
ВЕРНИ ДРУГАРИ

Ценко Цветанов

Аз знам едно царство чудесно,
аз знам един дивен кът,
във него отивам със радост -
там бил съм не един път.

{Още»}

 
ХУДОЖНИКЪТ ЗАЙО

Богдана Стайкова
ХУДОЖНИКЪТ ЗАЙО
Зайо Байо дългокрак
има син - левент юнак.
Той го гали и обича,
Малък Зайко го нарича.

{Още»}

 
СВЕТУЛКИ

Боян Балабанов
Над полето в полудрямка
бавно пада вечерта…
Плъзват тъмно-сини сенки
над зелената гора.

{Още»}

 
КЪМ ФАБРИЧНОТО ДЕТЕ

Марин Симеонов
КЪМ ФАБРИЧНОТО ДЕТЕ
Като те гледам парцаливо,
босо и гладно, неумито,
да бягаш сгърбено, сънливо
щом писне фабричната свирка -

{Още»}

 
ДЕТСКА МОЛИТВА

Моско Москов
ДЕТСКА МОЛИТВА
Настана вече мрачна есен,
наметна покрив сив над нас;
намръщен, виси свод небесен
с мъгли, със бури, с дъжд и мраз.

{Още»}

 
СИРОМАШКА ПЕСНИЧКА

Елисавета Багряна
СИРОМАШКА ПЕСНИЧКА
Капят, капят листата,
прецъфтяват цветята.
Бягат, бягат птичките -
ще си идат всичките.

{Още»}

 
СНЕЖИНКИ

Григор Угаров

СНЕЖИНКИ
Като леки пеперуди
хвъркат палави и луди -
от небето долетели -
рой звездички сребро-бели.

{Още»}

 
ГРИЖА

Бленика
Мисля, мисля - дни и нощи,
докога ще чакам още
да порасна тъй голяма
като татко или мама.

{Още»}

 
ЕСЕН

Паулина Станчева

ЕСЕН
Пусто, пусто е в полето,
есента листата рони,
с тежки облаци небето
птичките към юг прогони.

{Още»}

 
МЕЦАНИНО ЦАРСТВО

Георги Караиванов

В понеделник рано-рано
тръгна нашата Мецана
през ливади и баири -
свое царство тя да дири.

{Още»}

 
БАБА МАРТА

Владимир Лавренов
БАБА МАРТА
Бабо Марто, я кажи
кой те толкоз натъжи,
лоша дума кой ти рече,
та лудуваш три дни вече.

{Още»}

 
СЛЪНЧО

Васил Ненов (Д-р В. Ив. Ненов)

СЛЪНЧО
Слънчице, братец да ми си,
слънчице - мила сестрица.
Обичам твойте милувки
и твойте сладки целувки.

{Още»}

 
МАМО!

Неделчо Тинчев
МАМО!
Мамо, мамо, колко много
те обичам в този час!
Дай ми, мамо, да целуна
твоите странички аз!…

{Още»}

 
ДИЙ

Йордан Попилиев
Дий, воловци, мои златни,
дий, земята да орем,
семената благодатни
днес на нея да дадем.

{Още»}

 
НОВАТА КНИГА

Радка Станимирова
НОВАТА КНИГА
Днеска ни донесе татко
нова книга със картини.
Седнахме ний двама с Васко
и зачетохме саминки.

{Още»}

 
КЪМ ЮГ!

Иван Павлов (Вуйчо Ваню)
КЪМ ЮГ!
Ластовичко мила -
дружке лекокрила,
що прехвъркаш плаха
окол нашта стряха?

{Още»}

 
МАЙКА

Ненчо Савов
МАЙКА
Да се събудиш в нощ, когато
светът във сън дълбок почива -
да си отвит и в тъмнината
без шум да те покрий с завивка

{Още»}

 
ЦАРЕВА РЕКА – РОПОТАМО

Стефан Станчев
ЦАРЕВА РЕКА - РОПОТАМО
На изток, в моята родина,
край черноморски брегове,
с гласа на чудна окарина
една река безспир зове.

{Още»}

 
АЗ РАСТА

стихове за най-малките
Борис Борисов
АЗ РАСТА
Ах - извика мама,
Красимир порасна -
старата пижама
вече му е тясна.

{Още»}

 
ВРЕД ЗЕМЯТА СНЯГ ЗАСТЕЛИ…

Тодор Драганов
ВРЕД ЗЕМЯТА СНЯГ ЗАСТЕЛИ…
Вред земята сняг застели,
студ водите пак скова;
дворовете побелели
дремят пусти на студа.

{Още»}

 
ЕСЕН

Васил Дунавски
ЕСЕН
Слънцето вече не грей,
литна и топлото лято;
плод във градината зрей…

{Още»}

 
ДОБРОТО ДЕТЕ

Лалю Рогачев
От парите за закуска,
що ми даде, майко, ти,
дадох вчера на човека,
там на моста що шепти…

{Още»}

 
ГАТАНКИ

Дядо Благо
***
Нещо като всяко нещо,
а не може се без него,
щом се съмне - питам: де го?

{Още»}

 
ЛЯТО

Александър Земни
И пак дошло е лято веч!
Лъчист, проблесна небосклона
и ширна се далеч, далеч,
догдето поглед го догоня!

{Още»}

 
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Васил Узунов
Тиха нощ. Блещят звезди.
Хор небесен песен лей: -
„Отрок чудесен се роди,
в радост целий свят немей…

{Още»}

 
ОБЛАК

Елин Пелин
На Витоша на гръдите нежни
облак пренощува -
на утрото дигна се в небето
и далеч отплува.

{Още»}

 
ОБИДЕНОТО ВРАБЧЕ

Димитър Чаков
Вън, на голото дръвче,
кацна гладничко врабче…
А вред беше заснежено,
побеляло, заледено.

{Още»}

 
ЧАСОВНИК С КУКУВИЧКА

Драгни Драгнев
Кукувичка се показва
от часовника у нас.
Колко е часът тогава
сам-сама познавам аз.

{Още»}

 
ДЕЙКО ТЪРТЕЙКО

Борислав Ганчев / Борко Бърборко

Из „Весел свят” (2017)
ДЕЙКО ТЪРТЕЙКО
Под небето нищо ново:
свикнал си е наготово
Дейко, а край него всички
да жужат като пчелички

{Още»}

 
НЕБИВАЛО

Борис Маковски
НЕБИВАЛО
Натъжи се хитрата Лисана,
че си няма риба във тигана,
да покани сватове и гости -
на вечеря през велики пости -

{Още»}

 
ЛЪВЧЕ МАЛКО, ЛЪВЧЕ МИЛО

/Поемка за най-малките/
Борис Борисов
ЛЪВЧЕ
Лъвче малко,
лъвче мило
вчера вечер
се родило.

{Още»}

 
РЕКАТА, КОЯТО Е БИЛА ПОТОЧЕ

Анелия Янковска-Сенгалевич
Реката, реката вълните си мята.
Наляво надясно в коритото тясно.
Така й се иска да се разплиска,
но двата й бряга здраво я стягат.

{Още»}

 
НЕНАПИСАНО СТИХОТВОРЕНИЕ ЗА ЗАЙЧЕТО

Вадим Левин
превод: Марко Марков
НЕНАПИСАНО СТИХОТВОРЕНИЕ ЗА ЗАЙЧЕТО
С възхита аз гледах змията, не крия,
и се удивявах нямо веднъж:

{Още»}

 
ПРИСПИВНА ПЕСЕН ЗА КОТЕТО

Клавдия Павленко
превод: Люлин Занов
Из „Синеокият котарак Кефир”
ПРИСПИВНА ПЕСЕН ЗА КОТЕТО
Станаха преди да съмне
старите, а вън е тъмно.
Ти дойде само при мене,
а пък още ми се дреме.

{Още»}

 
БУКВАР ДРУГАР

Борислав Ганчев (Борко Бърборко)
БУКВАР ДРУГАР
Аз съм пъстрият буквар -
твоят най-добър другар.
Щом си вече първолак,
запомни добре, юнак:

{Още»}

 
МНОГОЗНАЙЧЕ

Марко Марков
На дъщерите ми
Ива и Цвета

КАМБАНКА

ЗИМНА ПЕСНИЧКА

{Още»}

 
ЖАЛБА НА ЖАБЧЕ

Стихотворения за най-малките
Борис Борисов
ПТИЧИ СЛЕДИ
Трудно се четат,
но имат смисъл
тия птичи
криволичещи следи.

{Още»}

 
АТАГОРД ЧУДОВИЩЕТО ИЛИ ПРИКАЗКА ЗА ДРОГАТА

Мария Маринова
(за деца и родители)
АТАГОРД ЧУДОВИЩЕТО СЕ ЗАСЕЛВА В ДЕСЕТАТА ЗЕМЯ. ХОРАТА УЖАСЕНИ СИ ШЕПНАТ ЗА НЕЯ. КАМЕН Й СЕ ЗАКАНВА, ЧЕ ЩЕ Я НАПРАВИ НА ПИХТИЯ.
През девет земи в Десета живее Атагорд. Хората я наричат Чудовището. Който успее да се измъкне от нея, разказва как изглежда.

{Още»}

 
НЯКОЙ МРАЗИ ДЪЖДА

Драгни Драгнев
Живееше някога едно много красиво и много добро котенце. Котенцето се казваше Двапътимяу. От всичко на този свят най-обичаше хубавото време. Особено когато грееше слънцето. Затова пък страшно мразеше да вали дъжд.

{Още»}

 
ГОЛИЯТ МЕСЕЦ

Димитър Пантелеев
ГОЛИЯТ МЕСЕЦ
Месецът, който за един ден и за една нощ бе обиколил цялата земя и бе видял много градове и хора, облечени и в леки летни дрехи, и в топли зимни кожуси, с шапки и обувки, казал на майка си:

{Още»}

 
БАБА КОСТЕНУРКА

Николай Соколов
Баба Костенурка
взела пъстра хурка,
седнала, запрела
прежда за фланела.

{Още»}

 
ПРИКАЗКИ ЗА НЕПОСЛУШНИ ДЕЦА

Жак Превер
превод: Иван Кьосев
на Елза Анрикез
I
КАМИЛСКАТА ПТИЦА*
Когато изоставеният в гората Палечко Малечко пускаше на земята камъчета за да проследи пътя към дома, той не знаеше, че за беда отзад върви една камилска птица и кълве камъчетата едно по едно.

{Още»}

 
КАКВО Е ДОБРО И КАКВО Е ЛОШО

Владимир Маяковски
превод: Ангел Тодоров
Снощи татко си попита
мъничкият Гошо:
- На какво „добро” се вика
и на какво „лошо”?

{Още»}

 
ЗАЩО КИТЪТ ИМА ТАКОВА ГЪРЛО

Ръдиард Киплинг
превод: Леонид Паспалеев
Приказка
Това се случило отдавна, мое мило момче. Живял някога кит. Той плавал по море и ял риба. Ял той платики и белуги, и пъструги, и селди, ял и лелите на малките селди и моруни и червеноперки и техните сестрички.

{Още»}

 
ЧЕТИРИТЕ КРАЛИЦИ

Павел Матеев
ЧЕТИРИТЕ КРАЛИЦИ
Имало едно време един старец, който много обичал да броди по света. Постоянно бил на път и ходел из различни земи - долини, поля, планини, гори, градове. Никой не знаел на колко години е този старец, нито как се казвал.

{Още»}

 
РИБАРЯТ УРАШИМА

японска приказка
превод: Веса Паспалеева
Живял някога в своята бедна колиба изкусен рибар. Но още по-изкусен и опитен бил неговия син, младият Урашима. С ловкостта си той се славел по цялата околност. Един ден отишъл той за риба.

{Още»}

 
ВАКАНЦИЯ

Клавдия Павленко
превод: Люлин Занов
Из „Синеокият котарак Кефир” (2017)
ВАКАНЦИЯ
Ваканция красива
със първи сняг студен,
като в лозичка дива
нахлува мраз във мен!

{Още»}

 
МОЛБАТА НА КНИЖКАТА

Борислав Ганчев (Борко Бърборко)
МОЛБАТА НА КНИЖКАТА
Аз съм книжчица пъструшка
и съм твоя вярна дружка!

{Още»}

 
ЩЕ СЕ ВЪРНЕМ!

Драгомир Шопов
Момиче:
- Пазя много снимки
с Черното море,
с къщата на дядо,
с Рила, цяла в сняг.

{Още»}

 
ПРИЯТЕЛИ

Витка Витанова

ПРИЯТЕЛИ
Падна топката в реката
и понесе я водата.
Вики взе сълзи да рони:
как сега да я догони!

{Още»}

 
ЧОРАПИТЕ НА ЩЪРКЕЛА

Стихотворения за най-малките
Борис Борисов
ЧОРАПИТЕ НА ЩЪРКЕЛА
Щъркел в блато шляпа,
надалече зяпа.

{Още»}

 
СТИХОТВОРЕНИЯ ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ

Драгни Драгнев
МОЯТА БАБА
Баба всичко може.
Слага очилата,
вестника прочита
първа в махалата.

{Още»}

 
ПРИЛЕПЪТ И СВЕТУЛКАТА

Веса Паспалеева
Приказка
Дядо Милко простря мокрите мрежи и седна пред колибата да си почине. Топлата лятна вечер спускаше ветрила над морето. Радулчо се метна върху коленете на дядо си и му показа свитото си юмруче.

{Още»}

 
ЕХ, ЧЕ ИНТЕРЕСНО

Юнна Мориц
превод: Борис Борисов
С ОЧИЛА И БЕЗ
Бях веднъж без очила,
та се боднах със игла.

{Още»}

 
ЗА КАКВО ПЕЕМ, ЗА КАКВО ПЛАЧЕМ

Стиховорения за най-малките
Борис Борисов
ЗА КАКВО ПЕЕМ,
ЗА КАКВО ПЛАЧЕМ
Пеем, че от мама
по-добричка няма.

{Още»}

 
ЗИМНИ СТИХОТВОРЕНИЯ

Мария Маринова
ЛЕДЕНИ ВИСУЛКИ
Днес оттука мина
Снежната кралица,
в ледена коприна,
с ледна огърлица.

{Още»}

 
ОТ КАКВО БИЛО

Драгомир Шопов
ОТ КАКВО БИЛО
Хвърчилото не иска да лети,
а пада и край мене се върти.
Защо ли го нашарих със бои,
когато от небето се бои?

{Още»}

 
КОЛЕДНА ТРЕВОГА

Юлия Момчилова
От Лапландия по сняг
впряг еленов тръгна пак.
Над земята ще лети,
сто села ще посети.

{Още»}

 
ВЪЛШЕБНА КОЛЕДНА ЗВЕЗДИЧКА

Мария Маринова
Надето беше най-веселото момиченце в предучилищната група. Тя все намираше каква случка да разкаже, ама така, че децата се държаха за коремчетата от смях.

{Още»}

 
КОЛЕДНА ПЕСЕН

Йордан Стубел
Расло дръвце и листило,
по Игнажден род родило,
млади вейки позлатени,
зрели ябълки червени.

{Още»}

 
ГОВОРЯЩАТА РИБА

арменска приказка
превод: Леонид Паспалеев
I.
Живеел някога при един рибар един работник. За своя труд той получавал на ден по няколко рибки.
Веднъж работникът уловил една красива рибка, погледнал я и си помислил: „Жал ми е за тази рибка, тя също е жива. Нима и тя няма родители, нито роднини?

{Още»}