Николаус Ленау

Николаус Ленау (Nikolaus Lenau) - Николаус Франц Нимбш фон Щреленау (Strehlenau), австрийски поет-романтик, е роден на 13.08. 1802 г. в Шадат, окръг Тимишоара, Банат, тогава Кралство Унгария в състава на Австро-Унгария, сега Ленаухайм в Румъния, в дворянското семейство на обеднял офицер, произхождащ от Прусия, служещ в Унгария. През 1807 г. губи баща си, а през 1829 г. - и майка си. Пише стихове от 1821 г., но в печата дебютира през 1827 г. След смъртта на баща си, е възпитаван от майката в Буда, Пеща и Токай. Завършва философия през 1823 г. във Виена, учи право и медицина във Виена (1824-1826), живее в Щутгарт (1829-1831). Първият му поетичен сборник „Стихотворения” излиза през 1832 г.(ІІ изд. -1835, ІІІ изд. - 1837, ІV изд. -1840, VІ изд. -1841, VІІ изд. -1844). Посещава през 1832 г. Америка. През 1833 г., дълбоко разочарован от Америка, се връща в Германия, живее във Виена и Щутгарт. В 1834-1837 г. преживява дълбока духовна криза. Издава своите събрани стихотворения в 2 тома (1841). „Нови стихотворения” претърпява пет издания. След редица лични и обществени перипетии, през 1844 г. заболява душевно, прави много опити за самоубийство. Прибран през 1847 г. в клиника за душевноболни край Щутгарт, през 1847 г. е преместен в приюта Обердьоблинг, сега район на Виена, където умира на 22.08. 1850 г. Погребан във Вайдлинг, край Кльостернойбург. Автор на „Фауст” (драматична поема, 1836), „Савонарола” (поема, 1837), „Албигойци” (историческа поема, 1842), „Дон Жуан”, (драматична поема, 1844, незавършена). По негови стихове са писали песни Менделсон, Шуман, Лист и др.


Публикации:


Поезия:

БЕЗМЪЛВНА ЛЮБОВ/ превод от немски: Кръстьо Станишев/ брой 40 май 2012

ДИЛЕМА/ превод: Кръстьо Станишев/ брой 42 юли 2012

ТРИМАТА/ превод: Николай Лилиев/ брой 48 февруари 2013

ТИХО ПРИЗНАНИЕ/ превод от немски: Камен Зидаров/ брой 49 март 2013

МОЛБА/ превод: Кръстьо Станишев/ брой 90 декември 2016

БЕЗ ЖЕЛАНИЕ/ превод: Йосиф Фаденхехт/ брой 114 февруари 2019