ВЕЧЕР

Михайло Коцюбински

превод: Стоян Бакърджиев и Стефан Чавдаров

Пътувало дълго в просторите сини,
от слънцето слезе, та тук да почине.

Сбогува се то със просторите мило,
в сияние розово всичко обвило.

А вятърът, скитал в полето зелено,
крилете си волни присви уморено.

Градинката малка се вглежда в реката,
честита в одеждата своя богата.

А там, на калината, с песен звънлива,
децата си мъничка птичка приспива.

В миг портата дървена скръцва…И ето -
изправя се мама, дошла от полето.

В полата й репей…От репея става
чудесна вечеря за гладната крава.

Там стадо заблея. Прах в облак се вдига -
с овцете сестричка ми вече пристига.

Запътва се мама при нашата крава -
тя мляко за нас, малчуганите, дава.

А баба ми в къщи приготвя самичка
вечеря от хубава каша за всички.

Страните й виж! - от жарта осветени,
приличат на ягоди яркочервени.

Полека се стъмва, притихва във двора…
Звездите горят като искри в простора…

Там - жабите крякат ли, крякат в блатата.
Пак облак от пара лежи над водата.

Надничат у нас откъм тъмната сянка
и братчето-сън, и сестричето-дрямка.

Те милват децата, щом грейнат звездите,
и сякаш със мед им залепват очите.

1893