Кирил Назъров

Кирил Стефанов Назъров е роден на 2.11.1941 г. в сeло Драгуш, Петричка община, Благоевградска област. Завършил е Институт за учители - в гр. Дупница /Станке Димитров/ и българска филология - във Великотърновския университет. Работил е като учител в с. Яково, Петричко, в курорта Боровец, Самоковско и в Механотехникума в Благоевград; като драматург на Държавен куклен театър в Благоевград; като редактор в сп. Картинна галерия”, зам.-главен и главен редактор на най-популярното тогава детско сп. „Славейче”, издание на Съюза на българските писатели, редактор във в. „Земеделско знаме” и др. Пише за деца - стихове, приказки и гатанки; за възрастни - сатира, проза и публицистика. За първи път печати свои епиграми през 1965 г. във вестник „Пиринско дело”/Благоевград/, списание „Читалище” и в. „Стършел”… Тогава са публикувани в списание „Дружинка” и първите му стихове за деца. През 1970 г. издава първата си книга с епиграми и афоризми „Малокалибрени усмивки”, а през 1975 г. - първата си стихосбирка за деца „Ловец на дъжд”. Член е на Съюза на българските писатели от 1980 г. Бил е дългогодишен председател на Секция Детско-юношеска литература към СБП и член на Управителния съвет на СБП. Измежду книгите му за деца се открояват: Стихосбирки: „Ловец на дъжд” /1975/, „Ало, Слънчице” /1978/, „Скороговорки” /1979/, „Хоровод” /1980/, „Петльов часовник” /1981/, „Лисана-Хитрана” /1981/, „Къщурка за Щурец и Щурка” /1985/, „Буквички скокливи” /1985/, „Барабанче бъбриво” /1985/, „Градинар” /1985/, „Незабравки” /1986/, „Слънчова шега” /1989/, „Весело букварче” /1994/, „Цветница” /2004/, „Чудесата на децата” /2011/. Приказки: „Приказки от една нощ” /1982/, „Пчелария” /1983/, „Приказките на Заспивко” /1986/, „Детска градина „Славейче” /1989/, „Вълшебствата на детската градина” /1990/. Гатанки: „Сети се ти” /1986/, „Сто чуденки за чудене” /1993/ и др. Пиеса: „Звездните мечки” - през 1983 г. печели националната награда за драматургия. За възрастни е издал: „Малокалибрени усмивки” - епиграми и афоризми /1970/, „Под вол теле”- кратки басни /1989/, „Сентенции без претенции” - афоризми /1991/, „Огражден” - художествено-документална повест /1997/, „Писатели в епигРАМКИ” - шаржове за съвременни български писатели /2001/, „Рай за дяволи” /2007/ - сатирични стихотворения и епиграмми, и др. Някои от книгите на Кирил Назъров са отличени с национални и международни награди. Стихосбирката „Ловец на дъжд” печели наградата за най-добра книга за деца от млад автор, 1976 г. Стихосбирката „Хоровод” и приказната повест „Приказките на Заспивко” са награждавани по случай Седмицата на детската книга през 1981 и 1987 г. През Дните на литературата и изкуствата за деца, 1994 г. „Сто чуденки за чудене” печели първа награда за най-хубава книга за деца. За стихосбирката „Цветница” става първият носител на новоучредената национална награда за детска литература „Петя Караколева”. Престижни международни награди е получил в град Талин, Естония за преведената на естонски език приказна повест „Приказки от една нощ”, 1990 г.; в гр. Москва - за преведената на руски език книга „Пчелария”, 1985 г.; в гр. Нови сад, Сърбия - за съставителство на издадената на сръбски език антология на българската поезия за деца „Цвете мило”, 1996 г.; в с. Колари, край гр. Смедарево, Сърбия за издадената на сръбски език стихосбирка за деца „Слънчев букет”, 1997 г., и др. Негови творби и самостоятелни книги са преведени на руски, полски, естонски, сръбски, английски, испански, румънски, персийски и други езици. Стихотворения, гатанки и приказки от К. Назъров са включени в учебници и учебни помагала за началното и прогимназиално училище. От 1991 до 2001 г. е председател на читалище „Светлина” - Гара Елин Пелин, където живее от 1986 г. От 1992 г. е избран и до днес е председател на литературния клуб „Д. Дебелянов”, който обединява творците от Елинпелинска община и района. През 2009 г. е удостоен със званието Почетен гражданин на град Елин Пелин.


Публикации:


Поезия:

ГЛАСЪТ НА МАМА/ брой 58 януари 2014

ОТТУК БЪЛГАРИЯ ЗАПОЧВА/ брой 114 февруари 2019

СЕДЕМДЕСЕТ И СЕДЕМ ВЯТЪРА/ брой 119 юли 2019

ИДЕЯ/ брой 127 април 2020


Критика:

ЗАНИМАТЕЛНИ СТИХОВЕ И ПРИКАЗКИ ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ/ брой 119 юли 2019

БЕЗСМЪРТНА КНИГА ЗА БЕЗСМЪРТНИ ДЕЦА/ брой 134 януари 2021


Литература за деца:

ПЪРВОЦВЕТ/ брой 38 март 2012