РОДЕН КЪТ

Робърт Фрост

превод от английски: Красин Химирски

РОДЕН КЪТ

На склона стръмен и далечен,
от този свят като че ли отречен,
край пеещите изворни води
баща ни място огради.
На двора пощади тревата.
И тук отгледа нас - децата,
рояк момчета и момичета.
Като сърни из планината тичахме,
огласяхме я с детска врява.
И сладка беше нашата забава.
Децата са отдавна възмъжали -
едва ли би ни тя познала.
От скутите си планината ни изтърси.
И пак обвиха я горите гъсти.


НА ПАСИЩЕТО

На извора отивам във полето
листата да разчистя.
Ще го почакам миг да се обистри.
но няма да се бавя. -
Ела с мен!

Теленцето отивам да отбия
от майка му. То толкова е крехко,
че щом го лизне - цялото трепери.
Там няма да се бавя. -
Ела с мен!