Даниел Бержени

Даниел Бержени (Daniel Berzsenyi, 1776-1836) е един от най-значимите унгарски поети на десетилетията, предхождащи епохата на Реформацията. Роден е на 7.05.1776 г. в село Едьхазашхете, областта Ваш на Западна Унгария, в заможно благородническо семейство. Учи в Кишшьомйен и Шопрон. Още от ранните си години е закърмен с идеите, мъдростта на древните класици Диоген и Сократ, а негов любим поет е Хораций. В епистолата си „Към Габор Дьобрентеи” заявява, че е ученик на Сократ. Служи доброволно като войник в Кестхей, след което се отдава на стопанска дейност в Кеменешшьомйен. На 23-годишна възраст се оженва за Сузана (Жужа) Такач Дукай. Тайно пише стихотворения. През 1803 г. започва да си кореспондира с просветителя и поет, якобинеца Ференц Казинци, на когото изпраща от творбите си. От 1804 г. живее в село Никла, Шомодска област, на юг от Балатон, в наследствено имение от рода на майка му Роза Тулман. Доволен е от стопанската си дейност. С издаването на стихотворенията му се заемат 14 млади свещеници-семинаристи в Будапеща. Книгата излиза от печат на 24 март 1813 г. През 1816 г. е отпечатано второто й издание. Поетът участвува в Хеликоновите тържества в Кестхей. През 1817 г. Ференц Кьолчеи публикува унищожителна рецензия за стихотворенията на Даниел Бержени. Следват години на дълбоко усамотение, самозаточение, две от които (1817-1819) прекарва на лечение в Шопрон, подготвя се да отговори на Кьолчеи. Умира на 24.02. 1836 г. в Никла. Бержени е признат майстор на одата, елегията и епистолата. Запазили са значението си и естетическите му творби „Критични писма”, „За стихотворните форми” и особено „Поетовата хармонистика”, на която посвещава 10 години от живота си. Поезията му е израз на идейния свят на латински образованото благородническо съсловие в Унгария и на духа на Просвещението от края на 18 век.


Публикации:


Поезия:

ЗИМАТА ПРИБЛИЖАВА/ превод: Нино Николов/ брой 40 май 2012

КЪМ УНГАРЦИТЕ/ превод: Йордан Стратиев/ брой 45 ноември 2012


За Даниел Бержени:

ШАГ/ автор: Генчо Христозов/ брой 30 юни 2011

БЕРЖЕНИ: ЧОВЕКЪТ И ПОЕТЪТ/ автор: Милан Фюшт/ брой 36 януари 2012

ЗА ПОЕТИЧНАТА ФИЛОСОФИЯ НА БЕРЖЕНИ/ автор: Ласло Неймет/ брой 36 януари 2012