Виктор Бараков

Виктор Николаевич Бараков е роден на 1.09. 1961 г. в град Велики Устюг, Вологодска област в учителско семейство. Завършва средно училище в град Сочи, филологическия факултет на Адигейския педагогически институт в град Майкоп (1982), после служил в армията в Украйна, работил във Великоустюгското педагогическо училище, в Армавирския педагогически институт. В 1988 г. постъпил за аспирантура в Московския педагогически държавен университет „В.И. Ленин”, защитил дисертация по творчеството на Николай Рубцов. От 1991 г. преподава във Вологодския държавен педагогически университет. Доктор на филологическите науки, професор, автор на книги и статии за руската поезия от втората половина на ХХ век, съвременната руска литература. Книги: „Лириката на Николай Рубцов” (1993); „Съвременна руска лирика” (1994); „И не тя от нас зависи…: Бележки и размисли за поезията на Николай Рубцов” (1995); „Юрий Кузнецов: Очерк за творчеството му” (съвместно с К. Анкудинов, 1996); „Чувството за земя” (1997) и други. Публикува в сп. „Москва”, „Север”, „Литература в училище”, „Детска литература”, в ежеседмичника „Литературна Русия”. Лауреат на Общоруската литературна награда „Николай Рубцов”. Член на Съюза писателите на Русия от 1999 г.


Публикации:


Публицистика:

ЖИВОТО СЛОВО НА ЯШИН/ брой 35 декември 2011

СЛОВО ЗА ФОКИНА/ брой 35 декември 2011

СЛОВО ЗА ШАДРИНОВ/ превод: Татяна Любенова/ брой 37 февруари 2012

ЮРИЙ ПАВЛОВ: ПОСЛЕСЛОВ КЪМ ЮБИЛЕЯ/ брой 43 септември 2012

РЕВОЛЮЦИЯТА Е НЕИЗБЕЖНА/ брой 64 юли 2014

ГОТОВИ ЛИ СМЕ ЗА ВОЙНА?/ брой 64 юли 2014