ПЪТЯТ КЪМ СМЪРТТА

Камал Хайр Бек

превод: Азиз Шакир-Таш

ПЪТЯТ КЪМ СМЪРТТА

                   На Сент Екзюпери

Иди си -
ехото ти да почувствам чрез кръвта си, да те видя.
Откакто думите са болни от далечност,
сърцето ми не вижда ясно
това, което е достъпно за очите и ръцете.
Звука в ръцете си усещам като портокал,
защото вече съм оттатък звуковата бариера
и ето, виждам по-добре живота си,
защото се отдалечих от него, поел по пътя към смъртта.

1973


ЛУТАНЕ

Падам в розовите ти гори
като пясък във водата.
В тайните ти дълбини изчезвам
като пътешественик, завоевател,
като ручея прокуден,
търсещ своето корито.

Женева, 1970