Ахмад Тамимдари

Доктор Ахмад Тамимдари (Ahmad Tamimdari) е роден в Техеран през 1946 година. Той е езиковед и изследовател на персийската литература. Университетски преподавател. Автор на книгите: “История на персийската литература”, “Персийският мистицизъм и литература в епохата на Сефевидите”,”Литературата на Иран във Великобритания и Америка” и др.


Публикации:


Публицистика:

БАБА ТАХИР/ брой 35 декември 2011

ПОЕЗИЯТА НА СААДИ/ брой 35 декември 2011

ХАФЕЗ/ брой 35 декември 2011

НИЗАМИ ГАНДЖЕВИ/ брой 35 декември 2011

РУДАКИ/ брой 35 декември 2011

НАСИР ХОСРОВ/ брой 37 февруари 2012