МАДОНА

Саади Юсуф

превод: Азиз Шакир-Таш

В морските треви,
в рибарските колиби,
в лицето на жена, която съм познавал,
във всяко преселение към преселение,
в дърветата смокинови - Мадона.
Алилуя… Алилуя… Алилуя…
Възликувайте вий,
идещи от всички барикади и окопи,
възликувай ти, жена изписана с море и антимон,
възликувай ти, дете,
понесло на крилете си арабски белег,
възликувай ти, момиченце осиротяло,
дето срещнах вчера.
В пясък от окопа…, в бегли погледи…,
в замлъкнала картечница…,
в доверие към часовия…,
в цветето,
което се обвива около най-първата любов…,
в езика на диханията -
възликувайте
и нека тази нощ на светлината от снарядите
и на светлината от кандилото
да нарисуваме Мадоната.
При нас лицето идва - както никое лице,
което сме познавали.
Мадона!
И се отдалечаваш.