РУБАИ

Егише Чаренц

превод: Марко Марков

***
Този глупак погледнете: той вижда само това, което се вижда.
Вярва, че стиска в ръката си камък: вижда само това, което се вижда.
Ах, над него посмей се, мъдрецо: забелязваш и ръст, и движение
и знаеш: този свят е движение - а той вижда само това, което се вижда.

—————————–

***
Маймуната, открила огледало, вече мисли - станах мъдра.
Усмивка праща в огледалото и вече мисли - станах мъдра.
Притиснала към себе си блестящото парче стъкло
и свойто отражение открила, вече мисли - станах мъдра.

—————————–

***
Везни да намери той иска и цялото с тях да измери,
неизменно число да намери - и цялото да измери.
Той обича вечното само, само сигурност търси -
тъй бутилка веднъж ще намери, с нея цялото ще измери.

—————————–

***
Ражда се нещо и расне във всеки миг от живота,
нещо умира и чезне във всеки миг от живота.
В борба отрокът се ражда, в борба човекът умира -
тъй бъдеще се кове във всеки миг от живота.

—————————–

***
Край морето стои човек: може би ти това си, мъдрецо?
И спокойно в морето се взира: може би ти това си, мъдрецо?
На морето усмихва се той, той бездънната буря обича -
после тръгва си безвъзвратно: може би ти това си, мъдрецо?