НАСРЕЩА Е ПРОЗОРЕЦЪТ

Костис Паламас

превод: Божидар Божилов

Насреща е прозорецът, а в дъното
небето - само то и нищо друго.
А в него, отвсякъде опасан от небето,
висок и строен кипарис и нищо друго.
И все едно дали небето чисто е,
или е черно,
дали е в радостта на синевата,
или е люшкано от вятър -
все тъй потрепва бавно кипариса
спокоен, хубав и отчаян…
И нищо друго.