Михаил Ломоносов

Михаил Василиевич Ломоносов (8. (19. н. с) 11. 1721 - 4. (15. н. с.) 04.1765) е руски учен енциклопедист, философ, поет, един от създателите на съвременното естествознание и новата руска литература, представител на класицизма. Академик. Професор по химия (1745) в Петербургската АН. Открива закона за запазване на веществото при химически реакции, закона за запазване на енергията (1748) и др. Работи в областта на историята, философията, езикознанието, физиката, геологията, рудното дело, металургията, астрофизиката, астрономията, открива атмосферата на Венера (1761). С теорията си за трите стила ограничава употребата на архаизми и варваризми, дава предпочитание на разговорната реч. Пише патриотични трагедии, оди, сатири, създава първата граматика на руския литературен език - „Руска граматика” (1757).


Публикации:


Поезия:

ВЕЧЕРНО РАЗМИШЛЕНИЕ ЗА БОЖИЕТО ВЕЛИЧИЕ…/ превод: Иванка Павлова/ брой 38 март 2012

НА СЕБЕ СИ БЕЗСМЪРТЕН ЗНАК ИЗДИГНАХ…/ превод: Георги Ангелов/ брой 38 март 2012

ВЕЧЕРНО РАЗМИШЛЕНИЕ ЗА БОЖИЕТО ВЕЛИЧИЕ ПРИ ВЕЛИКОТО СЕВЕРНО СИЯНИЕ/ превод: Красимир Георгиев/ брой 47 януари 2013

НАДПИС КЪМ СТАТУЯТА НА ПЕТЪР ВЕЛИКИ/ превод: Иванка Павлова/ брой 54 септември 2013

ВИЙ ЧУЙТЕ, МОЛЯ, СТАРЕЦА КАКВО СПОХОДИ/ превод: Красимир Георгиев/ брой 118 юни 2019


Проза:

ИЗКАЗВАНИЯ, ЦИТАТИ И АФОРИЗМИ/ превод: Красимир Георгиев/ брой 116 април 2019


За Михаил Ломоносов:

ЛЕГЕНДАРНИЯТ ПОМОРЕЦ/ автор: Мария Логинова/ брой 31 юли 2011

МИХАИЛ ЛОМОНОСОВ/ автор: Николай В. Банников/ брой 38 март 2012

СМЪРТТА НА ЛОМОНОСОВ/ брой 54 септември 2013