МИХАИЛ ЛОМОНОСОВ

Николай В. Банников

превод: Литературен свят

Михаил Василиевич Ломоносов е велик руски учен и поет, един от основоположниците на съвременното естествознание, пламенен патриот.

Родил се в Архангелска губерния, до Холмогор, в семейството на селянин-поморец. Oт дете помагал на баща си в работата, излизал в морето да лови риба. На десет години се научил да чете и пише при съседите си. Жадно се стремял към знанието и самостоятелно изучил случайно попаднали в ръцете му учебници. Псалтирът, преработен в славянски стихове от Симеон Полоцки, за първи път дал на младия Ломоносов понятие за поезията.

В декември 1730 г. деветнадесетгодишният Ломоносов отишъл да учи в Москва. Преодолявайки много препятствия, той попаднал в Славяно-гръко-латинската академия, после учи при Академията на науките в Петербург, завършвайки образованието си в Германия. В 1745 г. получил званието професор (академик).

“Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец - той всичко изпитал и във всичко проникнал” - писал за него А. С. Пушкин. Ломоносов направил забележителни открития в науката, изпреварвайки времето си с повече от столетие. Научните му трудове за езика и литературата укрепили националната самостоятелност на руската култура.

Ломоносов утвърдил в руската поезия силаботоническото стихосложение. Неговата “Ода при вземането на Хотин” (1739), написана в звучен четиристъпен ямб, за първи път въведен в руския стих, станала отправна точка за новата епоха на руската поезия.

Одата е любимият поетичен жанр на Ломоносов. Нейният граждански патос, тържествен език, пълен с ораторски възклицания и обръщения, пищни, нерядко разгърнати в цяла строфа метафори и сравнения, обилно разпръснати славянизми и библейски образи, нейната, по израза на самия Ломоносов, “височина и великолепие” послужили за образец на почти всички руски поети от XVIII век.

В одите си Ломоносов неизменно пропагандирал науката и просветата, възпявал благото на мирния труд - “възлюбената тишина”, прославял руския народ. Рисувайки идеализиран образ на императрицата, всъщност той поучавал царете, наставлявал ги. Ломоносов открил богатите възможности за развитието на руската поезия, определил нейната обществена роля в живота на народа.


 Три века русской поэзии. Составитель Николай Банников. Москва, „Просвещение”, 1968.