ИЗКАЗВАНИЯ, ЦИТАТИ И АФОРИЗМИ

Михаил Ломоносов

превод: Красимир Георгиев

* * *
Малкият човек и върху планина е малък, исполинът е голям и в яма.

* * *
Който малкото не може, за него и голямото е невъзможно.

* * *
Ако нещо добро си направил с труд, трудът ще отмине, а доброто ще остане; ако нещо лошо си направил с удоволствие, удоволствието ще премине, а лошото ще остане.

* * *
Когато към нещо се прибави нещо, тогава то се отнема от друго нещо.

* * *
Красотата, величието, силата и богатството на руския език са достатъчно ясни от книгите, писани в миналото, когато нашите предци още не са знаели никакви правила за съчиняване, но и едва ли са мислили за това, че ги има или че могат да съществуват.

* * *
Нищо не се случва без достатъчно основание.

* * *
Който думи не може да скрие, той и важна тайна няма да запази.

* * *
Природата здраво се придържа към своите закони и навсякъде е еднаква.

* * *
За общото благо, а особено за утвърждаването на науката в отечеството, и срещу собствения си баща да се изправиш, не го смятам за грях… Посветил съм се на това до края си да се боря с неприятелите на руската наука, както вече двадесет години се боря, стоях срещу тях на младини, няма да ги оставя и на старини.

* * *
С помощта на науката разумът прониква в тайната на веществата и показва къде е истината. Науката и опитът са само средство, само начин да се събират материали за разума.

* * *
Науката е ясно познание за истината, просвещение за разума, непорочна радост от живота, похвала на младостта и опора на старостта, строител на градове, полкове, крепост на успеха в нещастие, а в щастието е украшение, навсякъде е верен и неотлъчен спътник.

* * *
Могъществото на Русия ще нараства със Сибир.

* * *
Химията широко простира своите ръце в човешките дела.

* * *
Който стигне до старостта, той ще почувства болестите от разкоша през младостта, следователно на младини трябва да се пазим от лукса.

* * *
Мързеливият човек в нечестен покой прилича на неподвижна блатна вода, която, освен смрад и презрени гадини, нищо друго не произвежда.

* * *
Няма такъв невежа, който да не може да зададе повече въпроси, отколкото би могъл да реши и най-знаещият човек.

* * *
Усърдният труд всички препятствия преодолява.

* * *
Да се забелязват грешките не струва много: да се даде нещо по-добро - това подхожда на достойния човек.

* * *
Един опит аз поставям по-високо от хиляди мнения, родени само от въображението.