Румяна Пенчева

Румяна Пенчева е изследовател на българската литературна история. Работи в Националния литературен музей – София. Съставител на книгите “Атанас Далчев. Писма” /2006/, “Алипия Г. Влайков. Спомени” и др.


Публикации:


Литературна история:

МИНАЛО НЕЗАБРАВИМО/ брой 4 декември 2008

НЕИЗВЕСТНИЯТ АРХИВ НА АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ/ брой 5 януари 2009

БОЯДЖИЯ, ХУДОЖНИК, ГАЛЕРИСТ, МЕЦЕНАТ, ТРЪПКО ВАСИЛЕВ/ брой 6 февруари 2009

СВЕТЛАТА ПАМЕТ НА ЗЕВЗЕКА/ брой 14 ноември 2009

ТРИ ЮБИЛЕЯ ПОД ЕДИН ЗНАК/ брой 23 ноември 2010

АЛЕКСАНДЪР МИЛЕНКОВ/ брой 39 април 2012

ПИСАТЕЛИ С ДИПЛОМАТИЧЕСКА КАРИЕРА/ брой 40 май 2012

РЕЦЕПЦИЯТА НА ХРИСТО БОРИНА ЗА КНИЖНИТЕ ПОРЕДИЦИ В ПЕРИОДА 1908-1912/ брой 44 октомври 2012

ИЗ „АЛИПИЯ ВЛАЙКОВ. РЕЧНИК НА УПОТРЕБЛЯВАНИТЕ В ПИРДОПСКИЯ КРАЙ ТУРСКИ ДУМИ ДО 1885 ГОДИНА”/ брой 52 юни 2013