Димитър Полянов

Димитър Полянов (истинско име -Димитър Иванов Попов), български поет, прозаик, публицист, преводач, народен трибун, е роден на 16.12 (4.02. ст. ст.) 1876 г. в град Карнобат в будното и родолюбиво семейство на Иван и Неда Попдимитрови. Родителите му са от село Подвис. От малък заживява с българската класика (Вазов, Ботев), руската класическа литература и с идеите им за социална справедливост. Завършва мъжката гимназия в Сливен (1894). Учи в Нанси (Франция) медицина (1894-1902), но не завършва. Издава книгите „Морски капки” (1907), „От Изток до Запад” (1907), „Железни стихове” (1921), „Избрани стихотворения” (1945), „Белият гълъб” (1951). Сътрудничи на вестниците „Работнически другар”, „Социалист” на Гаврил Георгиев, „Стрелочник”, „Напред”, „Работническа защита” на Г. Карпузов, „Социалистически преглед” и др., както и в списания от социалистическата периодика - „Ново време”, „Дело” на Вела Благоева, „Ден” на Янко Сакъзов, „Пролетарий”, „Начало”, „Борба” на Георги Бакалов. Участва в редактирането на сп. „Начало” заедно с Никола Харлаков. Завършва Школата за запасни подпоручици в Княжево. Работи като учител, чиновник, участва като офицер в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война. Редактира сп. „Червен смях” (1919-1923), „Наши дни”, „Нови дни”, „Наковалня” (1925-1933), сътрудничи на в. „Новини” и „Единство”. Превежда Балзак, Юго, Зола. Твори повече от половин век. Писател-реалист, убеден привърженик на работническата класа и социалистическите идеи, той през целия си живот пише за него с вярата в неговата мисия. Създава разкази, приказки, легенди, фейлетони, очерци и спомени. Знае руски, турски, френски, немски език. След 09.09. 1944 г. посещава СССР, а през 1952 г. - Китай и Корея. Превежда руски поети (Пушкин, Лермонтов, Есенин и др.), френски ( Юго, Бернаже и др.), немски (Верхарн), американски (Уитман) и др. Избрани произведения в 2 тома излизат през 1952 и 1954 г. Умира на 25.09. 1953 г. Посмъртно са публикувани Събрани съчинения в 6 тома (1960-1961).


Публикации:


Поезия:

ЖЕРАВИ/ брой 27 март 2011


Проза:

ВААЛ/ брой 28 април 2011


За Димитър Полянов:

ИСПАНИЯ/ автор: Минко Неволин/ брой 52 юни 2013

БОРБА И САМОЖЕРТВА/ автор: Стефан Коларов/ брой 114 февруари 2019

СОФИЙСКИ ИМПРЕСИИ/ 2. НЕЖНОСТ И СИЛА/ автор: Стефан Коларов/ брой 114 февруари 2019