Ценко Цветанов

Ценко Цветанов Тодоров, български писател, критик, библиограф, преводач, е роден на 06.03.1904 г. в град Лом. Брат на проф. Т. Боров. Завършва Педагогическото училище в Лом и педагогика в СУ “Св. Климент Охридски” (1929). Учителства в селата Орешец, Върбовче, Видинско (1922-1926) и в София (1929-1939). През 20-те г. издава сп. “Ясна поляна” в село Върбовче, Видинско, редактира сп. “Поточе” (1931-1932) и в. “Въздържателче” (1936-1937), в. “Весела дружина” (1936-1937), превежда произведения на Толстой за деца, както и творби на Ал. Беляев и др. Публикува стихотворения, разкази, приказки и научно-популярни статии в централния печат. Един от основателите и директор на издателство „Народна просвета”, уредник на Българския библиографски институт “Елин Пелин” (от 1948 г.). От 1953 г. до края на живота си е директор на Държавния библиотекарски институт. Член на СБП. Автор на библиографските трудове “Материали по история на българската библиография до Освобождението” (1955) и “Българска библиография. Исторически преглед и днешно състояние” (1955, 1957). Приносът му във всеки дял на библиотечната наука е огромен. Сътрудничи на детския периодичен печат. Редактира сп. “Училищен преглед”, както и библиографското издание “Български книгопис”. Автор на много книги с разкази (”Свобода или смърт. От хайдутите до Шипка”, 1940), приказки, басни, повести, романи, “Лев Толстой” (1930), животопис на Ат. Узунов (1938), “Приказка за царя Обединител” (с псевдоним Косе Босе, 1943) и др. Умира на 09.03.1960 г. в София.


Публикации:


Проза:

ПЕСНИ/ брой 95 май 2017


Публицистика:

ОБАЯНИЕТО НА ЕДИН СКАЗЧИК/ брой 110 октомври 2018


Литература за деца:

СВЕТОТО МЛЯКО/ брой 20 май 2010

ТАЙНО СЪБРАНИЕ/ брой 54 септември 2013

ВЕРНИ ДРУГАРИ/ брой 100 ноември 2017