Михаил Арнаудов

Михаил Арнаудов, български фолклорист, литературен историк, етнограф, е роден на 05.10.1878 година в град Русе. Завършва мъжката гимназия в родния си град и славянска филология във Висшето училище в София, после специализира в Германия и Чехия. Редактор на сп. “Българска мисъл” (1925-1943). Професор в СУ, ректор на университета (1935-1936). Председател на БАН. След 09.09.1944 г. лежи в затвора (1945-1947). Автор на повече от 50 монографии, посветени на наши възрожденци и писатели. Умира на 18.02.1978 г. в София.


Публикации:


Публицистика:

ПРАЗНИКЪТ НА БЪЛГАРСКАТА КНИГА/ брой 84 май 2016

КАКВО Е ЗА НАС БОТЙОВ?/ брой 89 ноември 2016

КИРИЛ И МЕТОДИЙ И ГЕНИЯТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК/ брой 95 май 2017


История:

РОДОПСКИТЕ ПОМАЦИ/ брой 19 април 2010


За Михаил Арнаудов:

МИХАИЛ АРНАУДОВ КАТО ПОЛИТИК И ДЪРЖАВНИК/ автор: Борислав Гърдев/ брой 28 април 2011

ИСТИНАТА - ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ОТ НАУЧНО ГЛЕДИЩЕ/ автор: Тодор Коруев/ брой 30 юни 2011

ПРОФ. М. АРНАУДОВ ЗА Г. С. РАКОВСКИ/ автор: Найден Шейтанов/ брой 96 юни 2017

АКАДЕМИК МИХАИЛ АРНАУДОВ - ЕДИН ОТ ДУХОВНИТЕ ВОДАЧИ НА НАЦИЯТА/ автор: Силва Василева/ брой 152 ноември 2022