Борис Тарасов

Борис Николаевич Тарасов е роден на 02.04.1947 г. в гр. Владивосток. Завършва Казанското военно училище и романо-германското отделение на Московския държавен университет “М. Ломоносов”(1968-1973), после е аспирант в Литературния институт “Максим Горки”. През 1979 г. защитава кандидатска дисертация на тема “Естетическата система на Пол Валери”, а през 1988 г. – докторска на тема “П. Я. Чаадаев и руската литература от първата половина на XIX век”. От 1985 г. работи в Литературния институт, от 1988 г. е завеждащ катедрата по чужда литература, от 2006 г. е ректор на Литературния институт. Професор, доктор на филологическите науки. Член на Съюза на писателите на СССР, после – на Русия, от 1986 г. Член на ръководството на Съюза на писателите на Русия. Автор на книгите “Паскал” (1979, 1982) и “Чаадаев” (1986, 1990), излезли в поредицата “Животът на забележителните хора”, “В търсене на истината” (1984), “В света на човека” (1986), “Законът Аз” и “законът на любовта” (нравствената философия на Достоевски)” (1991), “Непрочетеният Чаадаев, нечутият Достоевски (християнската мисъл и съвременното съзнание)” (1999), “Николай Първи и неговото време”, “На къде върви историята? (метаморфозите на идеите и хората в светлината на християнската традиция)” (1993). Издава “Философските писма” на Чаадаев (1987). Съставител, коментатор и преводач на текстовете на пълните събрани съчинения на Фьодор Тютчев в шест тома, както и на много други сборници. Статиите му “Къде да се търсят бесовете?”, “Интелектуалният “демонизъм” и поетичната “гимнастика” (естетическите възгледи на Пол Валери”, 1976), “Живот. Игра. Смърт (съзнанието на представителя на “средната класа” в повестта на Толстой “Смъртта на Иван Илич”, 1982)”, “Душа и богатство” (1994), “Александър I и неговата епоха. Метаморфози на хората и идеите” (1998), “Новият ренесанс, или ускореният Апокалипсис” и др. предизвикват резонанс сред руските и чужди учени и в обществения живот. На работите на Тарасов е свойствена не само аналитична дълбочина, но и обемност на изследователските интереси – те обхващат много направления от руската и западната култура на XVII-ХХ в. Сътрудничи с Института за световна литература “Горки” към РАН. Постоянно участва в академични и международни проекти, в научни конференции, симпозиуми, колоквиуми в Русия и в чужбина. Чете лекции в университетите на Франция, Германия, Сърбия, Швеция, Финландия, Мавриций. Удостоен с различни награди, сред които “Александър Невски” (2008), някои от книгите му са награждавани като най-добри книги за годината. Женен. Има двама сина и две внучки.


Публикации:


Проза:

ДУХОВНИТЕ И ИСТОРИЧЕСКИ ТРАДИЦИИ КАТО СТРАТЕГИЧЕСКИ И ТАКТИЧЕСКИ РЕСУРС В РАЗВИТИЕТО НА РУСКАТА И БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА В ЕПОХАТА НА ГЛОБАЛИЗМА/ превод: Надя Попова/ брой 17 февруари 2010


Интервю:

БОРИС ТАРАСОВ: “ЧОВЕК Е СВЪРЗАН С ЦЕЛИЯ РАЗВОЙ НА ИСТОРИЯТА…”/ превод: Георги Ангелов/ брой 17 февруари 2010


За Борис Тарасов:

ЧИТАТЕЛСКИ ОТЗИВИ ЗА ТВОРЧЕСТВОТО НА БОРИС ТАРАСОВ/ превод: Георги Ангелов/ брой 17 февруари 2010

НАКЪДЕ ВЪРВИ ИСТОРИЯТА/автор: Панко Анчев/ брой 18 март 2010

ТАЙНАТА НА ЧОВЕКА КАТО ТАЙНА НА ИСТОРИЯТА/ автор: Панко Анчев/ брой 43 септември 2012


АЛБУМ