ЧИТАТЕЛСКИ ОТЗИВИ ЗА ТВОРЧЕСТВОТО НА БОРИС ТАРАСОВ

Читателски отзиви за творчеството на Борис Тарасов

превод: Георги Ангелов


Накрая на моите 67 години, в книгата “Паскал” намерих всички онези отговори, които са ме измъчвали през целия ми живот… Вашата книга е нужна като въздух, като насъщен хляб и тя ще стои у мен не само на лавицата, защото ще я чета всеки ден, както по-рано са чели молитвеника.

Инженер-икономист от Москва


Над 30 години преподавам руска литература в горните класове. Миналата година училищната библиотека получи книгата Ви “В света на човека”, която веднага влезе в уроците ми по литература. Вие учите децата да излагат СВОИ мисли, да изказват СВОЕТО отношение към прочетеното, а мен – творчески да водя уроците си по литература. Благодаря за новите страници в опознаването на Личностите на Пушкин, Гогол, Достоевски, Толстой… Наскоро ученици ми подариха Ваша книга, и се почувствах щастлив (като при среща с Приятел и Наставник).

Учител по литература от Черновцов


Независимо от почти пълната си слепота, четох прекрасния Ви труд с очила и с лупа. Възхищавах се и чувствах дълбоко духовно единство с Вас. Книгата “Чаадаев” е много важна и крайно необходима за нашето време! Много ми се прииска да се видя с Вас и да разговаряме, докато още смъртта не ме е отнесла в другия свят, към който се приближавам с бързи крачки (на 85 години съм).

Учен-астроном от Санкт Петербург


Чрез книгата Ви пътешествах в Италия. За мен това пътешествие беше трудно – нагледал съм се на много гадости. И, чувствайки се охолно, като живеещ за чужда сметка в кралски хотел, благодарение на книгата Ви, с особена острота почувствах дишането на Родината…

Академик от Москва за книгата “В търсене на истината”


бутон за сайт