НОСЯ СЪРЦЕТО ТИ СЪС СЕБЕ СИ

Е. Е. Къмингс

превод: Явор Димитров

НОСЯ СЪРЦЕТО ТИ СЪС СЕБЕ СИ

нося сърцето ти със себе си (нося го в
сърцето си) непрестанно съм с него (където
и да отида и ти отиваш с мен, мила моя; и всичко сътворено
от мен самия е твое сътворение, свидна моя)
нямам страх
от съдбата (защото ти си ми съдбата, сладка моя) не искам
земята (ти си ми земята прелестна моя, истинска моя)
и ти си ми това което луната винаги е искала да каже без слова
и това за което слънцето блести и винаги ще възпява си ти

ето най-дълбоката тайна за никого незнайна
(началото на началата и същината на същината
и небето на небесата на дървото наречено живот; което израства
по-високо отколкото душата се надява или което разумът стаява)
това е чудото което звездите раздалечава

нося сърцето ти със себе си (нося го в сърцето си)

——————————

I CARRY YOUR HEART WITH ME

i carry your heart with me (i carry it in
my heart) i am never without it (anywhere
i go you go,my dear; and whatever is done
by only me is your doing,my darling)
i fear
no fate (for you are my fate, my sweet) i want
no world (for beautiful you are my world, my true)
and it’s you are whatever a moon has always meant
and whatever a sun will always sing is you

here is the deepest secret nobody knows
(here is the root of the root and the bud of the bud
and the sky of the sky of a tree called life; which grows
higher than soul can hope or mind can hide)
and this is the wonder that’s keeping the stars apart

i carry your heart (i carry it in my heart)