Е. Е. Къмингс

Едуард Естлин Къмингс (Edward Estlin Cummings), (14.10.1894 - 3.09.1962) е американски поет, художник, есеист и драматург, който е най-известен със стихотворенията си и тяхната нестандартна пунктуация, по-скоро липсата на такава, както и необичайния синтаксис и отсъствието на главни букви. В тях има пропуснати думи, препинателни знаци и прекъсвания на редове, а граматиката и словоредът понякога са странни. Въпреки афинитета на Къмингс към авангардните стилове и към необичайната типография, голяма част от творбите му са традиционни, както може да се види в сонетите му. Поезията на Къмингс често разглежда темите за любовта, природата и отношенията между индивида и обществото. Къмингс е централна фигура в поколението американски писатели, които извършват революция в литературното изразяване в началото на ХХ век. Творбите му отразяват недоверието към всички установени институции.


Публикации:


Поезия:

НОСЯ СЪРЦЕТО ТИ СЪС СЕБЕ СИ/ превод: Явор Димитров/ брой 164 януари 2024