ПЕСЕН

Джон Клер

бележка и превод: Явор Димитров

Във все още аграрната и прединдустриална Великобритания един млад мъж на име Джон Клер (Клеър) започва целеустремено да следва призванието, което му е отредено. След като години наред чете ненаситно, той започва да публикува странни, характерни стихотворения, които предизвикват вълнение сред читателите. С течение на времето обаче, вместо да усмири неспокойния си дух, той се впуска да експериментира с още по-изненадващи текстове и показва по-тревожно поведение. Жена му и семейството му, разбираемо притеснени, уреждат изпращането му в психиатрична клиника, престоят в която му носи много повече вреда, отколкото полза. С влошаването на психическото и физическото му здраве поезията му започва да се развива под формата на по-радикални творчески решения. Според някои критици Джон Клер е „квинтесенцията на романтичния поет”. С възхищение към природата и разбиране на устната народна традиция, но без академично образование, той написва множество стихотворения и прозаични произведения, повечето от които са публикувани едва посмъртно. Основни теми на творбите му са красотата на природата и селския живот, както и любовта му към съпругата му Пати и към юношеската му любов Мери Джойс.През дългогодишния си престой в психиатричната клиника Клер написва поемите „Дон Жуан” и „Чайлд Харолд”, които са заимствани от творчеството на лорд Байрон. Счита се, че „Чайлд Харолд” е най-оригиналната творба на Клеър, като голяма част от нея е посветена на любовта му към Мери Джойс. Настоящото стихотворение „Песен” е от същата поема.

—————

ПЕСЕН

Що е любов? Живот без цел
или живот, смъртта отнел?

Що е любов? Да си в затвор,
но волен да е твоят взор

поне? Да си докажеш сам,
че тя е безнадежден плам?

Има ли истинска любов -
любов като лъчист покров,

мъглата в светлина облял
и мрака в нея завладял?

Що е любов? Разцъфнал лик,
напъпил цвят във звезден миг,

цъфтящ и креещ, и лъжлив,
различен от преди, менлив?

Що е любов ли? Мери, знай,
тя се слива с теб докрай.

——————————

SONG

John Clare (1793 - 1864)

Say what is love? To live in vain
To live and die and live again?

Say what is love? Is it to be
In prison still and still be free

Or seem as free? Alone and prove
The hopeless hopes of real love?

Does real love on earth exist?
Tis like a sun beam on the mist

That fades and nowhere will remain
And nowhere is o’ertook again.

Say what is love? - A blooming name,
A rose leaf on the page of fame,

That blooms, then fades, to cheat no more,
And is what nothing was before?

Say what is love? Whate’er it be,
It centres, Mary, still with thee.